بیانیه اخیر آقای خاتمی آقای اصلاحات نکاتی قابل تامل در بر داشت :
پس از بیانیه مجمع تحت نظارت ایشان مجمع روحانیون مبارز در محکوم نمودن جنبش خیابانی اخیر و اختشاش گر وشورشی خواندن ناراضیان که اگر بالای سرلوحه آن آرم مجمع مشاهده نمیشد آدمی را به این ذهنییت هدایت میکرد که این بیانیه از طرف قاضی القضات حکومت در محکوم کردن معترضین صادر شده ،، ناگهان دیروز پوپولیس مآبانه به دفاع از خواسته‌ای معترظین و اهمال کل نظام از تمام طیفهایش به خواسته های معترظین وجوانان نموده وشورشی خواندنشا را به باد انتقاد گرفت »»
از انجایی که خطای موضع گیری اولشان و متعاقب آن سقوط کلی تیمچه پایگاه اجتماعی شأن بعد از آن موضعگیری برایشان محرض شد آقای اصلاحات در تلاش بر آمد که با تصحیح نمودن نیم‌بند که همچنان معترضین را از شورش خیابانی بطور ضمنی بترساند ضمن برحق شمردن خواست‌هایشان همچون خامنه‌ای دخالت اجانب وبرندازان را در تظاهرات اخیر متذکر شد اما از آنجایی که پی به این بردند که بکلی با موضع گیری های اخیر پایگاهشان در جامعه از بین رفته تلاش نمود اصلاحات را به جنبش مشروطه گره زند و متذکر شد راه اصلاح طلبی اگر مطلوبتان نیست راه جنبش مشروطه خواهی که اصلاحات بوده در پیش گیرد بدون ذکر اینکه این روحانیت بود که کمک به شکست مشروطه کرد،،، اصلاح‌طلبان دو مشکل دارند نظام ولایی جمهوری اسلامی را باتعدیلاتی که به آنان سهمی از قدرت برسد نفی نمیکنند واز هرگونه تغییر اساسی در قانون اساسی که نظارت خبرگان وشورای نگهبان را از بین ببرد مخالف اند و خواهان اصلاح نیم‌بند این دو ارگانند بدین ترتیب راه بر هر گونه مشارکت نیروهای غیر خودی در تمام تشکیلات این نظام بسته می ماند و قدرت منحصرا در بین دو جناح نظام گاها جابجا می‌شود بدین ترتیب همانطور که آقای اصلاحات قبلاً متذکر شده بود خواهان دموکراسی غیر دینی نمی‌باشند و دمکراسی دینی هم همین اش موجود است ، این دیدگاه منحصر به آقای اصلاحات نیست بلکه دیدگاه کل طیف اصلاح طلب چه داخل و چه آنانی که صلاح دیدن در خارج از کشور سکونت کنند ،، حتی موجودین در حصر هم پیروان این دیدگاه هستند ، ، اصلاح طلبان در این چهار ده حکومت ظلم و جور نتنها در مقاطع اول نظام هم پای دگر نیروهای سرکوبگر بقلع وقمح مخالفین نظام پرداختن بلکه بعنوان سوپاپ اطمینان رژیم در دوجنبش مردومی ۸۸ ودی ماه ۹۶ همان کاری را انجام دادن که کلیت نظام خواهان آن بود در ۸۸ این سران اصلاحات بودند که تظاهرات سه میلیونی درون پایتخت را بجای ماندن در خیابان که بهیچوج حاکمییت قادر به سرکوبش نبود میر حسین موسوی مردم را دعوت به رفتن به خانه هایشان ومنتظر ماندن نمود و بدین ترتیب ذمینه برای نظام که نیروهایش را جمع وجور کند و بتواند در فردای آنروز جنبش را سرکوب کند فراهم شد آن‌زمان سوریه‌ای در کار نبود که از آن ترس داشته باشند ومردم را بترسانند ترسشان از سقوط کل نظام وفردای سرنوشتشان بود در دی ماه اما بهانه خوبی برای ترساندن مردم داشتند نشانه بطرف سوریه‌ای و افغانستان شدن ایران بنابراین طبیعست که مخالفین نظام شورشی اغتشاش گر وابسته به خارج قلمداد شوند و خواهان سرگوبشان باشند ،، آنچه ماییه شگفتیست گردانندگان بنگاه خبری بی بی سی است که در هر موضع گیری اصلاح‌طلبان بجای مصاحبه ونظر خواهی مخالفین نظام وتحلیل آنان برود باز هم بدونبال شعبات اصلاح طلب خارج واحیانان داخل نشین میرود خوب شاید منافعی در آن نهفته است که ما از آن بی خبریم ،،،
اما اپزسیون آزادی خواه ومعتقد بحقوق بشر موظف به افشای کلیت نظام و تمامی جناح‌های آن است و نه پشتیبانی از جناحی از حاکمییت ،، در غیر اینصورت به اندازه جناح اصلاح طلب در بقای این حاکمییت سهیم خواهد بود باید با تمام نیرو در خارج از کشور از هر حرکت ومطالبات اجتماعی و شورش های خیابانی پشتی بانی نمود ایران سوریه نخواهد شد سوریه را پشتیبانی ولی فقیه از اسد به چنین ویرانه ای بدل کرد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)