در این سند، محمد ابراهیم طائف، رئیس شعبه ی ۶۹ دادگاه حقوقی تهران، درخواست نرگس صمیمی برای صدور گواهی انحصار وراثت فرزندش، غلامرضا اعلائی که حین انجام وظیفه‌ی سربازی در جبهه‌ی مریوان شهید شده، را به دلیل اعتقاد مادر و فرزند به آیین بهائی رد می‌کند. او در نامه‌اش تصریح می‌کند که چون بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین بهائی یکی از ادیان رسمی کشور نیست و بهائیان مشمول ماده‌ی ۶ قانون مدنی کشور در مورد رعایت احوالات شخصیه‌ی ایرانیان غیر شیعه نمی‌شوند، با تقاضای انحصار وراثت نرگس صمیمی موافقت نشده است.
لینک تصویر سند:
http://www.aasoo.org/sites/default/files/images/multimedia-slides/160Years-P721_0.jpg
(دست‌نوشت):۱۹۸۷ واصله از ایران ترجمه BF

[مُهر]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دادنامه

دادگاه ————

فَلا تَتَّبِعواالهَوی اَن تَعدِلُوا

تاریخ: ۶۵/۱۱/۲۷ پرونده کلاسه: ۳۵۹۱/۶۵ شماره دادنامه: ۴۶۴۸/۶۵

مرجع رسیدگی : شعبه ۶۹ دادگاه حقوقی ۲ تهران

خواهان : نرگس صمیمی – تهران خیابان جمهوری خیابان شهید یاسری پلاک ۱۱

خوانده ………….

خواسته : صدور گواهی حصر وراثت

گردشکار : خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت بکلاسه وفوق جری تشریفات قانونی دروقت فوق‌العاده دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر صدور رأی مینماید.

قرار دادگاه

در خصوص درخواست بانو نرگس صمیمی فرزند رضا مبنی بر صدور گواهی حصر وراثت با این توضیح که شادروان غلامرضا اعلائی ایلخچی فرزند عنایت‌اله متولد ۱۳۴۵ حین انجام خدمت مقدس سربازی در جبهه مریوان شهید شده تنها وارث حین‌الفوت آن مرحوم را خود متقاضی بعنوان مادر آن مرحوم اعلام و معرفی نموده و اضافه کرده که خودش و متوفی دارای مسلک بهائی‌اند. با توجه به اینکه بهائیت از جملۀ ادیان و مذاهبی که به موجب اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده‌است نمی‌باشد و از شمول ماده ۶ قانون مدنی و ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم و رای وحدت رویه ۱۹-۳۷ / ۹ / ۶۳ هیأت عمومی دیوانعالی کشور خارج بوده بنابر این با التفات به مراتب مذکور حکم به رد درخواست و تقاضای مشارءالیها را صادر و اعلام میدارد رأی صادر قابل تجدید نظر در دادگاههای حقوقی یک تهران است.

رئیس شعبه ۶۹ دادگاه حقوقی ۲ تهران – محمد ابراهیم طائف

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)