دیدار
………………………..
سال گذشته بود ، جان
با همه ی غم ِ جهان
عاشق یک ترانه شد.

سال گذشته بود ، دل
در تپش ِ یگانه اش
شاعر این زمانه شد.

خنده به خنده ، با توام
سال ِ جوانه های سبز !
آبی ِ بیکرانه را
در رگ ِ من ، روانه کن !

منتظران ِ عشق را
شادی ِ هر ترانه کن

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)