پنج شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۶

در گفتگو با مهرداد درویش پور جامعه شناس و فعال سیاسی مقیم سوئد به شناسایی جنبه های مختلف اعتراضات سراسری مردم و آسیب های احتمالی آن پرداختیم.

از نظر درویش پور فقدان رهبری و ساختار لازم در این حرکتها اگر چه می تواند در ادامه برای آن آسیب زا باشد امّا می توان این نواقص را جبران کرد.

متن کامل این گفتگو را در ادامه می خوانید:

 

به نظر شما اعتراضات جاری در کشور شورش کور است یا جنبش اقتصادی؟

 

به نظر من هیچ کدام نیست. اگر شورش کور بود مرزبندی های مشخص با حکومت دینی نداشت. شعارهای نان، کار، آزادی و شعار «جمهوری ایرانی» یعنی این که بخش مهمی از این جنبش تا حدودی درخواست های مشخصی دارد و به همین دلیل نمی توان آن را یک «شورش کور» خواند.

اما می توان درباره « خودانگیخته » بودن آن بحث کرد که با « کور» بودن کاملاً متفاوت است. خودانگیختگی به این معنی که یک جنبش متمرکز و سازمان یافته از بالا مانند جنبش سبز در سال ۸۸ نیست.

عنصر خودانگیختگی در آن، ویژگی بسیار مهمی است که البته در درازمدت نگران کننده است. در عین حال به دلیل نبود یک ساختار هرمی، سرکوب آن بسیار مشکل تر است و امکان  بروز شعارهای رادیکال در آن بیشتر است که به سادگی قابل مهار نیست. البته برخی شعارها ناپسند و گذشته گرایانه نیز در آن داده شده که باید به نقد آن پرداخت. به هرو خودانگیختگی، سراسری بودن و رادیکال بودن از ویژگی های مهم این جنبش است.

امّا زمینه های اقتصادی در این جنبش وجود دارد. این جنبش را می توان یک خیزش اجتماعی  رادیکال و فراگیری نسبت به شکاف طبقاتی، فقر،  گرانی، بیکاری، فساد و استبداد سیاسی و دینی دانست که به محرومان هم محدود نیست و لایه هایی از طبقات متوسط نیز در آن دخیل هستند.

ابتدا اعتراضات بیشتر به مناطق حاشیه ای محدود بود ولی تهران هم در ابعاد محدودتری به آن پیوست. پیوستن مناطقی که اقوام تحت ستم درآن اکثریت دارند نیز این جنبش را قدرتمندتر کرده است.

با این همه نباید از این جنبش اسطوره بسازیم یا آن را بی نقص بدانیم. فقدان رهبری و برنامه را می توان از نقاط ضعف آن دانست ولی به هر حال بغض فرو خفته ملتی که طی ۴ دهه سرکوب شده است با یک انفجار اجتماعی خود را نشان داد و ثابت کرد که دوره سیطره بلامنازع گفتمان اصلاح طلبی به سر آمده است. بخش بزرگی از مردم به روشنی اعلام کردند که دیگر نمی خواهند سیاهی لشکر این یا آن جناح باشند و با کلیت حکومت تکلیف خود را مشخص کردند.

گروهی اعتقاد دارند که فقدان رهبری در این اعتراضات می تواند به بی سرانجامی آن منجر شود. نظر شما چیست؟

بله این احتمال وجود دارد. در صورتی که حتی به فرض حکومت تصمیم به عقب نشینی بگیرد، طرف مقابل از رهبری منسجمی برخوردار نیست که بتواند بر سر خواست ها با نمایندگان این جنبش گفتگویی صورت گیرد.

از این نظر یک خلأ جدی در این زمینه وجود دارد. به همین دلیل  گروه های مختلف اپوزیسیون از خارج کشور  تصمیم گرفتند برای پر کردن این جای خالی به هم نزدیکتر شوند.

البته رهبری یک جنبش فراگیر از بیرون مرزها کار ساده ای نیست و بیشتر به یک بلند پروازی شبیه است و نیاز به هدایت جنبش با ائتلافی از سوی نیروهای سکولار،  ملی، دموکراتیک و چپ در داخل کشور نیز احساس می شود.

در صورت هماهنگ شدن این دو نیرو در داخل و خارج کشور می توان به “بدیل” یا ایجاد رهبری جنبش فکر کرد.

در نبود این هماهنگی ها خطر به هرج و مرج کشیده شدن و حتی به خشونت کشیده شدن این جنبش وجود دارد.

مهمتر از آن جنبش خودانگیخته و بدون رهبری را ساده تر می توان مهار یا سرکوب کرد و یا این که خود پس از مدتی فروکش  می کند.

بااین همه نبود رهبری و خودانگیخته بودن این جنبش نباید به تخطئه آن منجر شود. مردم در این اعتراضات نشان دادند که علیرغم بروز برخی خشونت ها در برخی نقاط کشور، به طور اساسی حرکتی خشونت پرهیز را آغاز کرده اند که در آن پایان دادن به ادعای «پروژه ناجی گری» اصلاح طلبان را بانگ برآوردند. تاکید بر خشونت پرهیزی و تلاش برای سازمان یابی جنبش، از مهم ترین نیازهای این جنبش است تا بتواند به مراحل بالاتری ارتقا یابد.

سرکوب اعتراضات اخیر در طول عمر جمهوری اسلامی بی سابه بوده است

به برخی حرکات غیر مسالمت آمیز در این جنبش اشاره کردید. روشنفکران و فعالان سیاسی و منتقدان چگونه می توانند در اصلاح این رفتار یاری رسانند؟

ادبیات روشنفکری ما در گذشته به شدت به تقدیس خشونت می پرداخت که این گفتمان در انقلاب ۵۷ تاثیر خود را گذاشت. امروز اما گفتمان غالب در مبارزات سیاسی، گفتمان خشونت پرهیز و مسالمت جویانه است.

به جز یکی دو گروه سیاسی که هنوز رفتارهای خشونت آمیز را دنبال یا تقدیس می کنند غالب گروه های اپوزیسیون طرفدار روش های مسالمت آمیز هستند و تبلیغ فرهنگ خشونت پرهیز در اعتلا بخشیدن به این جنبش و کاهش آسیب پذیری آن بسیار موثر است.

با این همه جالب است که گستردگی این جنبش به رغم فقدان رهبری و سازمان یابی، تاکنون مانع از به  خشونت کشیدن آن شده است. اعتراضات جاری در بیش از ۷۰ شهر روی داد و وقوع برخی حرکات غیر مسالمت جویانه محدود، گرایش مسلط خشونت پرهیز بودن آن را تغییر نمی دهد.

البته سرکوب وحشیانه حرکت مدنی مردم از سوی جمهوری اسلامی می تواند با برانگیختن مردم برخی از آنها را به واکنش  خشونت آمیز وا دارد.

بدون آن که از هر گونه حرکت غیر آرام دفاع کنم، تاکید می کنم قطعاً مسئولیت اول و آخر بروز چنین حرکات غیر قابل پذیرشی بر عهده جمهوری اسلامی ایران است که با سیاست سرکوب به رویارویی با این جنبش می پردازد.

این حکومت نزدیک به چهل سال راه بیان هر گونه انتقاد مسالمت آمیز را بسته و حالا هم که کارد به استخوان مردم رسیده  حکومت بازهم در حال سرکوب آنهاست. باید با دفاع تمام قد از خواست های مردم در جهت گسترش فرهنگ اعتراض آرام تلاش کرد. درعین حال نمی توان از احتمال دسیسه حکومت در انجام حرکات خشونت آمیز و انداختن آنها به گردن مردم را نیز نادیده گرفت.

از نظر شکل و ماهیت کنش های اعتراضی جنبش آیا فکر نمی کنید باید به حرکات متنوع دیگری غیر از تظاهرات خیابانی روی بیاورد؟

تظاهرات خیابانی در عقب راندن حکومت برای تن دادن به خواستهای جنبش نقش موثری دارد. اما در مراحل بالاتر ما به حرکاتی از جمله اعتصابات سیاسی و سراسری نیز  نیازمندیم.  جلب حمایت بین المللی از مطالبات جنبش اعتراضی مردم ایران نیز می تواند به تقویت آن کمک زیادی کند.

روز شنبه ایرانیان کانادا، آمریکا و اروپا  از جمله دراستکهلم با همین هدف تجمعاتی را برگزار خواهند کرد. جلب حمایت های بین المللی، گسترش اعتصابات عمومی و شکل گیری یک سازمان رهبری می تواند این جنبش اعتراضی را در رسیدن به اهدافش یاری رساند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)