فعالان حقوق زنان بیانیه‌ای در حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران منتشر کردند.

در این بیانیه آمده است:

ما جمعی از فعالان حقوق زنان در این روزهای پر التهاب کە مردم ایران در حال سازماندهی جنبشی شجاعانە و حق‌طلب برای ایجاد تغییرات بنیادین در ایران هستند، اعلام می‌داریم کە پشتیبان کامل مردم خود بودە و در این مبارزە با آنان همراهیم.

ما هموارە خواهان عدالت، برابری و عدم تبعیض در تمامی اشکال آن و بەویژە عدم تبعیض جنسیتی بودەایم. جنبش حق‌طلبانە مردم ایران بستری برای تحقق خواستەهای ما با هدف برپایی یک جمهوری دمکراتیک، سکولار و عاری از هر نوع تبعیض است کە در آن زنان، مردان و تمامی جنسیت‌ها بهرمند از حقوق برابر باشند.

بدیهی است ما بە تفاوت‌های درون جنبش احترام گذاشتە و خواهان اعادەی حقوق تمام اقلیت‌ها هستیم. ما ضمن مشارکت فعالانە در این قیام اعلام می‌داریم رفع کامل تبعیض را در دستور مبارزە خود قرار دادە و در آیندەی کشور سهم برابر زنان و مردان را در همە‌ی عرصەها خواهانیم. از همه زنان چە در داخل و چە در خارج کشور دعوت می‌کنیم کە بە جنبش پیوستە و هر کس بە سهم خود آنچە در توان دارد برای موفقیت و بە ثمر نشستن آن بە کار گیرد.

فراموش نکنیم ما زنان پس از پیروزی بە کنج خانە باز نخواهیم گشت و فعالانە در تمامی عرصەهای اجتماعی حضوری برابر خواهیم داشت.

اسامی امضا کنندگان بە ترتیب الفبا:
آزاده دواچی
آزادە شفیعی
آمنه بلوری
آوا انوری
آینده آزاد
اعظم بهرامی
الهه صدر
بانو صابری
بهار ویسی
بهناز مهرانی
بی‌نظیر خواجه‌پور
پروین اردلان
پروین خالندی
پروین شهبازی
پریسا عبیدی
پویا ارسطو
ترکمن کمیچی
توبا ئەلیاسی
ثریا فلاح
جواهر عظیمی
چرو. ف
چمن حداد
خدیجه مقدم
دلنیا رحیم زادە
روژین رشیدی
روژین زانا
رویا طلوعی
رویا کاشفی
رویا کمانگر
زویا امین
زینب ایلخانیزادە
ژالە فتحی نژاد
سارا آرین مهر
سارا پلتۆنن
سارا محمدی
سپیده جدیری
سحر بیت مشعل
سحر دیناروند
سمیه باقرزاده
سهیلا محمدیان
سوهیلا مورادی
شبنم میری
شرافت خالدیان
شقایق ظفری
شلیر شبلى
شلیر حسن پور
شلێر باپیری
شلێر فتاحی
شهلا حیدری
شهلا عبقری
شهلا. د
شیدا حقیقت
شیلا محمدیان
صبری نجفی
عصمت سوفیە
غزال صحرائی
فاطمه مسجدی
فاطمە اردلان
فتحیه زرکش یزدی
فرح کمانگر
فرخنده جعفری
فرزانە حوریزادە
فروزان فرزانه
کازیوە انامقی
کژال بلوری
کوێستان فتووحی
گلالە سمیعی
گلبهار شریفی
گلنوش اشتری
گوزل ابراهیمی
گولالە پێشنماز
گوڵە گەنم-پ
لیلا أسدی
لیلا علیزادە
لیدیا زالی
لیلا اصلانی
لیلا چمن خواه
لیلا سعادتی
لیلی خاتمی
ماری میری
ماهان حیدری
مایا ذاکری
مرجان نقیه
مرمر مشفقی
مریم رحمانی
مریم ارجمند
مریم اهری
مریم توتونی آذر
مژدە حیدری
مسعوده میری
منصوره شجاعی
منیره کاظمى
مهرنوش احمدی
مهری جعفری
مهشید پگاهی
مهناز پراکند
میترا صفاری
ناهید نصرت
ناهید حسینی
نرگس کرمانشاهی
نسرین افضلی
نسرین کریمی
نعیمه دوستدار
نگار.‌م
نهیە خوشکلام
نیرە توحیدی
نیلوفر غلامی
هایدە روش
هدیە احمد
هەتاوعبداللهی
مژگان قنبری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com