و ما انکار خدای شان بودیم
زن در زندان‌های جمهوری اسلامی
گفتگو با زندانیان سیاسی دهه ۶۰ آناهیتا رحمانی، اشرف غیاثی، ستازه کیانوش، سوسن گلمحمدی و منیره حقیقتخواه
انتشارات حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست) پاییز ۱۳۹۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)