این بار در دعوای حلقه احمدی نژادی ها با هسته قدرت راحت طلبانه فرض می کنیم همه نیروهای موجود در وضع موجود صحنه قدرت داخل سیستم از یک قماش باشند و به قول آن کلیشه معروف همه سر و ته یک کرباسند. خب حالا سه نیرو یا جریان فعال اصلی درون جمهوری اسلامی داریم که در حال نزاع و چالش اند : ۱- اصلاح طلب ها ۲- اصولگراها ۳- احمدی نژادی ها که ما همه را یکسان و از یک قماش فرض می کنیم و به همین خاطر اصلا وارد مقایسه عملکرد و کارنامه امروز و دیروز شان نمی شویم. در این مدل فقط یک جعبه سیاه ( black box) از این سه نیروی فعال سیاسی داریم و هیچ تفاوت و تمایزی بین کیفیت و کمیت شان نمی گذاریم بلکه صرفا حضور و ابراز وجود عملی شان را ملاک قرار می دهیم. در این شرایط دو رویکرد را در نظر می گیریم یکی ۱- رویکرد از منظر اصلاح طلب ها و ۲- از منظر یک نیروی اپوزیسیون بیرون از ساختار جمهوری اسلامی :

۱-اصلاح طلب ها موقعیت سیاسی شان را با حذف کامل احمدی نژادی ها بهتر می بینند و کاری ندارند احمدی نژاد در دعوای امروزش با هسته ی قدرت راست می گوید یا دروغ، حق با اوست یا با اصحاب قدرت مقابلش. احمدی نژاد پیامبر هم که باشد اصلاح طلب های کاسب نفع شان در این است که او را پیامبری همیشه کذاب و دروغگو جلوه بدهند. آنها کینه توزانه از یاد نمی برند که دوبار در برابر او شکست خورده اند طوری که هنوز هم جز بین جمع خودشان نمی توانند به شکست خونبار دوم اعتراف کنند. قانون ساده احتمالات می گوید شانس برنده شدن من از بین دو نفر احتمالش بیشتر از شانس برنده شدن ام از بین سه نفر است به ویژه این که سابقه شکست تلخ هم از نفر سوم داشته باشم پس باید من اصلاح طلب چهار نعل بروم به سوی حذف نیروی سوم یعنی احمدی نژاد.

۲-اما از منظر اپوزیسیون جمهوری اسلامی که همیشه غیرخودی و بیرون از این سه نیرو بوده باید ابتدا باید پرسید آیا همه ی این نیروهای پراکنده و ضعیف اصلا به حداقلی از انسجام رسیده اند و توان حداقلی از بسیج اجتماعی مردم را دارند؟ برداشت و پاسخ شخصی من نه است و این پاسخ تا وقتی جنبش اجتماعی شاخصی در صحنه اجتماعی ایران مشاهده نشود که این اپوزیسیون نمایندگی اش کند معتبر است. همین ضعف و پراکندگی هم هست که باعث می شود بخش غیرتحریمی این اپوزیسیون در انتخابات از کاندیداهایی مثل خاتمی یا روحانی حمایت کند چنان که اصلاح طلب ها هم از موضع ضعف و از سر ناچاری به روحانی اصولگرا و کاندیدهای دست چندم آویزان شده اند.

خب با این مقدمه حالا سوال این است که برای این اپوزیسیون نتیجه ی مطلوب دعوای احمدی نژاد با هسته ی اصلی قدرت چیست ؟ حذف احمدی نژاد یا بقای او؟ اگر بپذیریم که بخش غیرتحریمی این اپوزیسیون همیشه با این استدلال در انتخابات شرکت و از خاتمی یا روحانی حمایت کرده که در شرایط حاکمیت دوگانه نسبت به حاکمیت یکدست و انحصاری امکان بیشتری برای نفس کشیدن و دنبال کردن اهدافش خواهد داشت با به کار گیری همین استدلال این بار باید گفت حاکمیت سه گانه شکاف ها و گسل هایی به مراتب بیشتر نسبت به حاکمیت دوگانه پدید خواهد آورد و در این فضای سه بعدی به مراتب حجم و فضا و امکان بیشتری برای حضور نیروهای دیگر چهارم و پنجم و… ممکن است فراهم شود.

در واقع اگر در ۲ خرداد ۷۶ نیروهای سرکوب شده با چنگ و دندان نیروی دوم اصلاح طلب را در برابر نیروی یکدست حاکم علم کردند و دوران اصلاحات را رقم زدند و یا در ۸۸ با همین تاکتیک مهمترین شورش اعتراضی در تاریخ جمهوری اسلامی را که یک شورش انتخاباتی بود را به راه انداختند امروز هم در نزاع احمدی نژاد با هسته قدرت با موضع گیری علیه هسته قدرت و تلاش برای مهار و جلوگیری از پیشروی اش برای بلعیدن و حذف نیروی سوم یعنی احمدی نژادی ها فرصت دارند تا تاکتیک دوگانه سازی صحنه قدرت را به سه گانه سازی ارتقاء دهند و امیدوار باشند با افزوده شدن و بقای یک نیروی سوم ، فضا و زمینه برای ورود و حضور نیروهای بعدی هم ، دست کم در حد فرضیه و امکان در صحنه سیاسی آماده شود. امری که با پیروزی نیروی انحصار طلب و قدرتمند متمرکز در قوه قضاییه/اطلاعات و اطلاعات سپاه و….در ادامه ی پیروزی های قبلی و تداوم حاکمیت بلامنازع، همین نیروهای ته کشیده و دست چندم اصلاح طلب را هم در آینده هر چه بیشتر به مشتی نوچه و مزد بگیر از سفره انقلاب تبدیل خواهد کرد و نه بیشتر.

بنابراین در این مدل تحلیل جعبه سیاه ( black box) که از زاویه ی وظایف اخلاقی و شهروندی در دفاع از حقوق دیگری و مخالف وارد نمی شود، مبارزه با انحصار و تمرکز قدرت و ثروت و تلاش برای تکثر نیروهای سیاسی حفظ و بقای احمدی نژادی هاست که با مردمسالاری و دموکراسی سازگاری دارد نه بی تفاوتی، بی طرفی یا تلاش غیرمستقیم برای حذف او توسط اصحاب قدرت.

بخشی از تلاش های حقوق بشری و ضد استبدادی تیم احمدی نژاد!

چرا دهه ی شصت نه، احمدی نژاد آری؟-نقدی بر مقاله اکبر گنجی
اعدام های ۶۷-کدام اصلاح طلب اند:جریان احمدی نژاد یا اصلاح طلب ها؟!

نوشته های دیگر:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com