چندی قبل متوجه شدم که در پژوهشگاه میراث فرهگی کشور در شیراز را جایی بناکرده‌اند که روزگاری ساختمان خانقاه نعمت‌اللهی شیراز در آن قرار داشت. 

ساختمان را حدود سال ۷۵ شمسی با لودر صاف کردند. ساختمانی با معماری کم نظیر، کاشی کاری منحصر به فرد که درونش موزه اشیا اهدایی نفیس هم وجود داشت. اشیایی که هیچ وقت سرنوشتش مشخص نشد.

زمین خانقاه وقفی بود و فقط برای بنای این خانقاه در این محل بود. اما ماموران اطلاعات آنجا را دوباره مصادره کردند، تعداد زیادی از درویشان را بازداشت و به اطلاعات بردند. در آن زمان نه وضعیت اینترنت این است که امروز همگان دسترسی دارند و نه به دلیل شیوه و طریقت این درویشان قراری بر درگیری و تحصن و اعتصاب وجود داشت که به سر خط خبری تبدیل شود.

زمین تخریب شده ابتدا توسط استدانداری فارس اشغال شد و  تشکیلات آموزش مدیریت دولتی را در آن ساختند. چند سال بعد هم آنجا را به میراث فرهنگی دادند تا که پژوهشگاه میراث فرهنگی ساخته شود.

از زمان مصادره و تخریب خانقاه شیراز درویشان سلسله نعمت اللهی هیچگاه اجازه داشتن خانقاه و یا برگزاری جلسه‌های خود را به صورت آزادانه نداشتند و اگر هم در خانه درویشی جلسه برگذار شده همیشه با برخورد امنیتی و بازداشت موقت و احظار به اطلاعات روبرو شده اند.

دو عکس زیر از ساختمان خانقاه در دهه ۵۰ شمسی است.

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)