ای خداوند بگو، چه کرده‌ام که با من چنین می‌کنی؟ این درست است که[اینهمه] ظلم کنی؟ (تورات – کتاب ایوب، باب دهم)
باد بی‌نیازی خداوند است که می‌وزَد؟

همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است:
http://www.hamneshinbahar.net/article_all.php

همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)