شهزاده سمرقندی: شمسیه حسنی، دیوارنگار معروف افغانستانی در صفحه فیسبوکی خود در باره یکی از نقاشی‌های خود نوشته که در دانشگاه هنرهای زیبای کابل روی آن رنگ زده‌ شده است. او از این رویداد ناراحت است و می‌گوید که دیگر جای او در این دانشگاه نیست. عکس‌های قبل و بعد این نقاشی را می‌توانید در اینجا ببینید.

دیوارنگاره شمسیه حسنی در ورودی دانشگاه هنرهای زیبای کابل

نمای حال آن دیوار

شمسیه حسنی، امروز، دوشنبه، ۱۳ ماه نوامبر، در صفحه فیسبوکی خود نوشته است:

«يكي بود يكي نبود ” عنوان اين نقاشي ام بود و فكر نمي‌كردم كه به اين زودي نبودش را بيبينم، اصلا مگر ما در افغانستان چند اثر سه بعدي داريم؟ چند اثري كه در خيابان ها بودند از بين رفتند و يا از بين برده شدند، خيلي درد آور نبود چون من از مردم جاهل توقع زيادي نداشتم.

“تنها اثر سه بعدي كه باقي مانده بود همين بود ، فكر ميكردم اين يكي در امان است.”

امروز وقتي كه به دانشكده هنرهاي زيبا رفتم ديگر هيچ اثري ازش باقي نمانده بود، ديوار بسيار زيبا رنگ مالي شده بود، انگار نه انگار كه تا ديروز دنياي كوچكي از آرزوها در آن مي‌زيست،
پريشان شدم نمي‌دانستم به كدام طرف بروم و دردم را به كي بگويم؟! به كسي كه تصميم از بين بردنش را گرفته بود؟ به كسي كه ارزش هنر را نميداند؟ به كسي كه هنرمند نيست تا درد يك هنرمند را حس كند؟

فكر مي‌كنم كه ديگر جاي من در اين دانشكده نيست، مي‌خواهم براي هميشه ترك‌اش كنم!

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)