شهزاده سمرقندی: شمسیه حسنی، دیوارنگار معروف افغانستانی در صفحه فیسبوکی خود در باره یکی از نقاشی‌های خود نوشته که در دانشگاه هنرهای زیبای کابل روی آن رنگ زده‌ شده است. او از این رویداد ناراحت است و می‌گوید که دیگر جای او در این دانشگاه نیست. عکس‌های قبل و بعد این نقاشی را می‌توانید در اینجا ببینید.

دیوارنگاره شمسیه حسنی در ورودی دانشگاه هنرهای زیبای کابل

نمای حال آن دیوار

شمسیه حسنی، امروز، دوشنبه، ۱۳ ماه نوامبر، در صفحه فیسبوکی خود نوشته است:

«یکی بود یکی نبود ” عنوان این نقاشی ام بود و فکر نمی‌کردم که به این زودی نبودش را بیبینم، اصلا مگر ما در افغانستان چند اثر سه بعدی داریم؟ چند اثری که در خیابان ها بودند از بین رفتند و یا از بین برده شدند، خیلی درد آور نبود چون من از مردم جاهل توقع زیادی نداشتم.

“تنها اثر سه بعدی که باقی مانده بود همین بود ، فکر میکردم این یکی در امان است.”

امروز وقتی که به دانشکده هنرهای زیبا رفتم دیگر هیچ اثری ازش باقی نمانده بود، دیوار بسیار زیبا رنگ مالی شده بود، انگار نه انگار که تا دیروز دنیای کوچکی از آرزوها در آن می‌زیست،
پریشان شدم نمی‌دانستم به کدام طرف بروم و دردم را به کی بگویم؟! به کسی که تصمیم از بین بردنش را گرفته بود؟ به کسی که ارزش هنر را نمیداند؟ به کسی که هنرمند نیست تا درد یک هنرمند را حس کند؟

فکر می‌کنم که دیگر جای من در این دانشکده نیست، می‌خواهم برای همیشه ترک‌اش کنم!

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)