آیا زنجیری که بر پای محمود صالحی، روی تخت بیمارستان بسته اند، تنها به بند کشیدن یک انسان، یک کارگر، یک انسان آزادیخواه در گوشه ای از ایران است؟ آیا این زنجیری نیست که برپای همه‌ی ما، همه‌ی ستمدیدگان، آوارگان، تهیدستان و تحقیر شدگان و همه‌ی مبارزان و آزادیخواهان این جامعه‌ی بیمار بسته شده است؟ آیا تصویری عریان‌تر از خشونت سرد و سرکوبگر سرمایه و پاسداران حکومت ستم و سرمایه و دار و شكنجه وجود دارد؟ آیا فریادی از این رساتر برای آگاه کردن ما از زنجیرهای آشکار و پنهانی که ما را در تار و پود نکبت ستم و سرمایه اسیر کرده است وجود دارد؟ آیا فقط انسان بودن، نه حتی روشنفکر و مبارز و آزادیخواه بودن، برای شنیدن این فریاد و طنین انداز کردن آن همچون غرشی از هزاران و هزار حنجره کافی نیست؟

محمود صالحی، با شرافتش، با مبارزه و استواری اش و با آزادیخواهی دلیرانه اش زنجیرهای ما را به ما نشان می دهد. این زنجیر همه‌ی ماست که بر پای نحیف پیکر بیمار او بسته شده است. او تنها نیست، اگر ما سردی زنجیرهای بسته بر پای خویش را لمس کنیم.

با فریادی رساتر، زنجیر را از پای صالحی باز کنیم.

 

۱.       آلاله شیروی
۲.       ابراهيم آوخ
۳.       ابراهيم عالي‌پور
۴.       ابو فتحي
۵.       ابوالفضل احمدزاده
۶.       ابوالفضل آنائي
۷.       ابوالفضل فتحي سردهايي
۸.       احسان حقيقي‌نژاد
۹.       احسان دهقان
۱۰.   احسان عباسي
۱۱.   احسان غلامنژاد
۱۲.   احمد اماني
۱۳.   احمد پورابراهیم
۱۴.   احمد شامال
۱۵.   احمد شمشكى
۱۶.   احمد عبدلى
۱۷.   احمد عسگري
۱۸.   احمد مرتضوي
۱۹.   اردشیر نظری
۲۰.   ارسلان كاظم نژاد
۲۱.   ارشد فیلی
۲۲.   اسرين رادمنش
۲۳.   اسماعيل قنواتي
۲۴.   اسماعیل محمودی
۲۵.   اشرف كار
۲۶.   اصغر ايزدي
۲۷.   افشين شمس
۲۸.   اكبر معصوم‌بيگي
۲۹.   اگرين نادري
۳۰.   الناز کریمی
۳۱.   الهام صالحی
۳۲.   الهام هومين فر
۳۳.   الوار قلی وند
۳۴.   اميد حنيف
۳۵.   امير چمني
۳۶.   امير درويش‌وند
۳۷.   امير عزتي
۳۸.   امير غفاري
۳۹.   امير كريم‌نژاد
۴۰.   امير معماريان
۴۱.   اميرعباس آزرم‌وند
۴۲.   اميرهوشنگ افتخاري راد
۴۳.   امين امامي
۴۴.   امين باقري
۴۵.   امید علیزاده
۴۶.   امیر جواهری لنگرودی
۴۷.   امیر رضا افشین نیا
۴۸.   امیرحسین موسویان
۴۹.   امیررضا اسدی
۵۰.   امیرهوشنگ گراوند
۵۱.   انسيه صيادى
۵۲.   انيشا اسداللهي
۵۳.   اوختاي حسيني
۵۴.   اوکتای قلی وند
۵۵.   اولدوز هاشمی
۵۶.   ایرج سیف
۵۷.   ایرج کریمی پور
۵۸.   ایمان کریمی
۵۹.   آبتين مظفري
۶۰.   آذر ارفع زاده
۶۱.   آرش اله وردی
۶۲.   آرش موسوی
۶۳.   آرمان اسماعیلی
۶۴.   آريا فرهنگ
۶۵.   آريس زارعي
۶۶.   آزاده صابري
۶۷.   آزاده معينى
۶۸.   آزيتا ولى زاده
۶۹.   آفاق ربيعي
۷۰.   آکو امین
۷۱.   آلاله شيروي
۷۲.   آيدا عميدي
۷۳.   آیدا رحیم زاده
۷۴.   آیدین غلام زاده
۷۵.   بابك بيات
۷۶.   بامداد آزادي
۷۷.   بامداد ياوري
۷۸.   بختيار يوسفي
۷۹.   بهار کوهستانی
۸۰.   بهداد بردبار
۸۱.   بهرام روحي آهنگراني
۸۲.   بهرام‌ وطنی
۸۳.   بهرنگ زندي
۸۴.   بهرنگ نجمی
۸۵.   بهروز خباز
۸۶.   بهروز فراهانی
۸۷.   بهروز ورقایی
۸۸.   بهزاد امانی
۸۹.   بهزاد گرجى
۹۰.   بهمن تمدن
۹۱.   بهمن نمازي
۹۲.   بهنام ابراهیم زاده
۹۳.   بهنام دارايي‌زاده
۹۴.   بی نظیر خواجه پور
۹۵.   بیستون بیگ زاده
۹۶.   پدرام بابازاده
۹۷.   پرتو عظيمي
۹۸.   پردیس رحمانفرد
۹۹.   پروانه عارف
۱۰۰.                       پروانه قاسميان
۱۰۱.                       پرويز صداقت
۱۰۲.                       پروين محمدي
۱۰۳.                       پروین اسفندیاری
۱۰۴.                       پريا نعمتي
۱۰۵.                       پريسا حاتمى
۱۰۶.                       پريسا سردشتى
۱۰۷.                       پریسا نصرآبادی
۱۰۸.                       پژهان‌ مختاری
۱۰۹.                       پندار هادي‌ن‍ژاد
۱۱۰.                       پوريا مرادي
۱۱۱.                       پویا جانی پور
۱۱۲.                       پيشكو فاتحي
۱۱۳.                       پیام شاکر
۱۱۴.                       پیمان پیران
۱۱۵.                       پیمان کریمی
۱۱۶.                       ترمه کرامتی
۱۱۷.                       تقي صابري
۱۱۸.                       تومي ويترمارك
۱۱۹.                       تيمور ذوفنون
۱۲۰.                       تينا خياط
۱۲۱.                       ثریا حاتمی
۱۲۲.                       جبار محمدى
۱۲۳.                       جعفر عظيم‌زاده
۱۲۴.                       جلال نادری
۱۲۵.                       جميل خوانچه زار
۱۲۶.                       جواد بيرامى
۱۲۷.                       جواد تهرانى
۱۲۸.                       چینی فیضی
۱۲۹.                       حافظ موسوی
۱۳۰.                       حجت قانعی
۱۳۱.                       حسام حسين‌زاده
۱۳۲.                       حسام شریف پور
۱۳۳.                       حسن آزاد
۱۳۴.                       حسن حسام
۱۳۵.                       حسن رضیئی
۱۳۶.                       حسن مرتضوي
۱۳۷.                       حسنيه دوست قرين
۱۳۸.                       حسين افصحي
۱۳۹.                       حسين دارستاني
۱۴۰.                       حسين عبداله زاده
۱۴۱.                       حسين غلامي
۱۴۲.                       حسین رزاقی
۱۴۳.                       حسین فرخ زاده
۱۴۴.                       حسین یوسفی
۱۴۵.                       حشمت محسنی
۱۴۶.                       حميد حاجيلارى
۱۴۷.                       حميد ذوالقدر
۱۴۸.                       حميد فراهاني
۱۴۹.                       حميد نوذري
۱۵۰.                       حميدرضا فرزانه
۱۵۱.                       حميدرضا قاضي زاهدي
۱۵۲.                       حمید وطنی
۱۵۳.                       حمیدرضا خشنودفر
۱۵۴.                       حورا سپهر
۱۵۵.                       خالد نودشه
۱۵۶.                       خسرو رحيمي
۱۵۷.                       خسرو شاه‌علي
۱۵۸.                       خسرو معيني
۱۵۹.                       دارا مستوفي
۱۶۰.                       داريوش پارسا
۱۶۱.                       داريوش محمدي مجد
۱۶۲.                       دانيال حقگو
۱۶۳.                       دانیال ایمانی
۱۶۴.                       داور خیری
۱۶۵.                       داوود رضوی
۱۶۶.                       راحله طاراني
۱۶۷.                       رامان ساعد
۱۶۸.                       راميار رضايي
۱۶۹.                       رامیار حسینی
۱۷۰.                       رامین‌ قلی وند
۱۷۱.                       رحمان سليماني
۱۷۲.                       رحمت غلامي
۱۷۳.                       رحيم فريد
۱۷۴.                       رحیم امیری
۱۷۵.                       رحیم مهدی
۱۷۶.                       رزگار ملامحمدي
۱۷۷.                       رژا روشن
۱۷۸.                       رسول شوكتي
۱۷۹.                       رضا اكوانيان
۱۸۰.                       رضا برازنده
۱۸۱.                       رضا بيات
۱۸۲.                       رضا پايا
۱۸۳.                       رضا روزبهاني
۱۸۴.                       رضا رئیس دانا
۱۸۵.                       رضا سپیدرودی
۱۸۶.                       رضا شاهمرادي
۱۸۷.                       رضا عابد
۱۸۸.                       رضا عفتي
۱۸۹.                       رضا نصیری
۱۹۰.                       رعنا سهرابی
۱۹۱.                       رفعت رنجبران لنگرودی
۱۹۲.                       رهام يگانه
۱۹۳.                       روح الله باقری
۱۹۴.                       روزان مامدى
۱۹۵.                       روزبه آبادان
۱۹۶.                       روزبه سوهانی
۱۹۷.                       روزبه گرجی بیانی
۱۹۸.                       روزبه معينى
۱۹۹.                       روژین پزشکیان
۲۰۰.                       روشنک هوشمند
۲۰۱.                       رويا حشمتي
۲۰۲.                       رويا دارابي
۲۰۳.                       رويا زرين
۲۰۴.                       رویا حشمتی
۲۰۵.                       ريبوار پرويزي
۲۰۶.                       ريحانه كاظمي
۲۰۷.                       ریحانه انصاری
۲۰۸.                       زانیار سهرابی
۲۰۹.                       زرتشت احمدي راغب
۲۱۰.                       زهرا فیاض
۲۱۱.                       زهره فرد
۲۱۲.                       ژاله فولادپور
۲۱۳.                       سارا خليلي جهرمي
۲۱۴.                       سارا دلشاد
۲۱۵.                       سارا يوسف‌پور
۲۱۶.                       ساره سكوت
۲۱۷.                       ساسان دانش
۲۱۸.                       ساغر ساغرنيا
۲۱۹.                       ساناز داودزاده فر
۲۲۰.                       سايت خاوران
۲۲۱.                       سپند آرند
۲۲۲.                       ستاره صبور
۲۲۳.                       سعيد آرمان
۲۲۴.                       سعيد بهمنيان
۲۲۵.                       سعيد سهرابي
۲۲۶.                       سعيد صادقيان
۲۲۷.                       سعید اوحدی
۲۲۸.                       سعید حسن زاده
۲۲۹.                       سعید صادقیان
۲۳۰.                       سعید کریمی
۲۳۱.                       سعید میلان
۲۳۲.                       سعید نادری
۲۳۳.                       سليمان بايزيدي
۲۳۴.                       سلیمان خضری
۲۳۵.                       سماء اورياد
۲۳۶.                       سميه ديندارلو
۲۳۷.                       سميه رستمي‌پور
۲۳۸.                       سمیرا قربانی
۲۳۹.                       سمیه کریمی آذر
۲۴۰.                       سهند رياحي
۲۴۱.                       سهند عباسي
۲۴۲.                       سهند نسایی
۲۴۳.                       سهيل آقازاده
۲۴۴.                       سودابه گشتاسبي
۲۴۵.                       سيامك ميرزاده
۲۴۶.                       سيامند زندي
۲۴۷.                       سياوش آقايي
۲۴۸.                       سياوش شهابي
۲۴۹.                       سيروس ملكوتي
۲۵۰.                       سيف خداياري
۲۵۱.                       سيما رياحي
۲۵۲.                       سيما مرتضوي
۲۵۳.                       سينا حبيبي
۲۵۴.                       سیامک طاهری
۲۵۵.                       سیاوش فرهادی
۲۵۶.                       سیاوش نیشابوری
۲۵۷.                       سیروس مددی
۲۵۸.                       شادي انصاري
۲۵۹.                       شاهد علوي
۲۶۰.                       شاهين شريفيان
۲۶۱.                       شایسته شیخی
۲۶۲.                       شبگير حسيني
۲۶۳.                       شبنم آذر
۲۶۴.                       شروين طاهري
۲۶۵.                       شكيبا عسگرپور
۲۶۶.                       شهاب قاضي‌خاني
۲۶۷.                       شهرام اقبال‌زاده
۲۶۸.                       شهرام كياني
۲۶۹.                       شهرزاد چرامى
۲۷۰.                       شهلا باور
۲۷۱.                       شهلا حيدري
۲۷۲.                       شهناز رضاقلی
۲۷۳.                       شهناز مرتب
۲۷۴.                       شورش مولانی
۲۷۵.                       شيدا مرادي
۲۷۶.                       شيما بهرهمند
۲۷۷.                       شيما مقدسي
۲۷۸.                       شيوا خيرآبادي
۲۷۹.                       شيوا شاهين
۲۸۰.                       شیدا عبدی
۲۸۱.                       شیدا مهدوی
۲۸۲.                       شیوا  کرمی
۲۸۳.                       صادق فلاح‌پور
۲۸۴.                       صالح گرامی
۲۸۵.                       صدیق اسماعیلی
۲۸۶.                       صلاح آزادی
۲۸۷.                       صلاح عباسي
۲۸۸.                       صمد وكيلي
۲۸۹.                       طاها شاهمرادی
۲۹۰.                       طاهر احساني
۲۹۱.                       طاهره موسوی
۲۹۲.                       طلیعه میرزایی
۲۹۳.                       طوفان مهدوی
۲۹۴.                       ظهراب امینی فرد
۲۹۵.                       عاطفه رنگريز
۲۹۶.                       عالیه اقدام دوست
۲۹۷.                       عباس پابرجا
۲۹۸.                       عباس شهرابی
۲۹۹.                       عباس محمودی
۳۰۰.                       عبدالله وطن‌خواه
۳۰۱.                       عبدي كلانتري
۳۰۲.                       عثمان کریمی
۳۰۳.                       عثمان محمدی
۳۰۴.                       عدنان قادري
۳۰۵.                       عرفان رشیدی
۳۰۶.                       عزت دولت آبادی
۳۰۷.                       عزيز سنگتراش
۳۰۸.                       عزيزاله معينى
۳۰۹.                       عسل اخوان
۳۱۰.                       عسل محمدي
۳۱۱.                       عطاء كرم‌زاده
۳۱۲.                       عطيه فوادي
۳۱۳.                       على عبداله زاده
۳۱۴.                       على نبى زاده
۳۱۵.                       علي ثباتي
۳۱۶.                       علي رسولي
۳۱۷.                       علي عزيزي
۳۱۸.                       علي فاضل‌زاده
۳۱۹.                       علي فخفوري
۳۲۰.                       علي كلانتري
۳۲۱.                       علي موسوي
۳۲۲.                       علي يوسفي
۳۲۳.                       عليرضا آدينه
۳۲۴.                       عليرضا خزايي
۳۲۵.                       علی ابوطالبی
۳۲۶.                       علی آزادی
۳۲۷.                       علی باجور
۳۲۸.                       علی سالکی
۳۲۹.                       علی سهرابی
۳۳۰.                       علی صالحی
۳۳۱.                       علی محمدی زنگانلی
۳۳۲.                       عمر رشيدى
۳۳۳.                       عنایت یوسف پور
۳۳۴.                       عيدي نعمتي
۳۳۵.                       عيسي فيضي
۳۳۶.                       غزال جمشیدی
۳۳۷.                       غلامرضا غلام‌حسيني
۳۳۸.                       فاتح مردوخ
۳۳۹.                       فاطمه سرحدی زاده
۳۴۰.                       فاطمه سليمي
۳۴۱.                       فخری شادفر
۳۴۲.                       فرامرز قرباني
۳۴۳.                       فربد شيرمحمد
۳۴۴.                       فرج زارعی
۳۴۵.                       فرج سركوهي
۳۴۶.                       فرح طاهري
۳۴۷.                       فرخ قهرمانی
۳۴۸.                       فرخنده حاجي‌زاده
۳۴۹.                       فردین نگهدار
۳۵۰.                       فرزام معينى
۳۵۱.                       فرزانه جاويدان
۳۵۲.                       فرزانه جلالی
۳۵۳.                       فرزانه راجي
۳۵۴.                       فرشته فرهاني
۳۵۵.                       فرشيد حبيبي
۳۵۶.                       فرميسك زاهدى
۳۵۷.                       فرنوش پيشرويان
۳۵۸.                       فرنوش تنگستاني
۳۵۹.                       فرهاد داوودي
۳۶۰.                       فرهاد شیخی
۳۶۱.                       فرهنگ نيكفر
۳۶۲.                       فريبا حسيني
۳۶۳.                       فريبا خوش‌سير
۳۶۴.                       فريبرز فرشيم
۳۶۵.                       فريده سليمانى
۳۶۶.                       فريده قاضي
۳۶۷.                       فریبرز رفیعی
۳۶۸.                       فرید همایون
۳۶۹.                       فریدا آفاری
۳۷۰.                       فواد آقابگزاده
۳۷۱.                       فواد زماني
۳۷۲.                       فواد فتحي
۳۷۳.                       فوزيه اخوان
۳۷۴.                       قاسم خلويي
۳۷۵.                       كازلي ميراني
۳۷۶.                       كاظم فرج‌الهي
۳۷۷.                       كامبيز سلطانين
۳۷۸.                       كاوه طلايي
۳۷۹.                       كاوه عباسيان
۳۸۰.                       كاوه كرمانشاهي
۳۸۱.                       كاوه مجاور
۳۸۲.                       كبري اربابو
۳۸۳.                       كرم مرسنه
۳۸۴.                       كريم شاهي
۳۸۵.                       كمال خسروي
۳۸۶.                       كمال محمودي
۳۸۷.                       كورش سلحشور
۳۸۸.                       كوشا اثيمي
۳۸۹.                       كوكب محمدي
۳۹۰.                       كيهان محمد عليان
۳۹۱.                       كيوان غفاري
۳۹۲.                       كيومرث دركشيده
۳۹۳.                       كيومرث سليماني
۳۹۴.                       کامبیز کبیری
۳۹۵.                       کامران معتمدی
۳۹۶.                       کامیار فکور
۳۹۷.                       گلرخ جهانگيري
۳۹۸.                       گلنار خواجوی
۳۹۹.                       لوييز وهابپور
۴۰۰.                       ليلا قرائي
۴۰۱.                       ماجد تاتا
۴۰۲.                       ماریا عباسیان
۴۰۳.                       مازيار صالحي
۴۰۴.                       مازیار گیلانی نژاد
۴۰۵.                       مازیار واحدی
۴۰۶.                       مانى حاجيلارى
۴۰۷.                       مجتبى شيدا
۴۰۸.                       مجتبی اسدی
۴۰۹.                       مجتبی نظری
۴۱۰.                       محسن حکیمی
۴۱۱.                       محسن ديلم صالحى
۴۱۲.                       محسن شمس
۴۱۳.                       محمد اسماعیل وندی
۴۱۴.                       محمد ايرانزاد
۴۱۵.                       محمد آسياباني
۴۱۶.                       محمد پورعبدالله
۴۱۷.                       محمد حبیبیان
۴۱۸.                       محمد حسن شفیعی
۴۱۹.                       محمد رئوف مرادي
۴۲۰.                       محمد سردشتى
۴۲۱.                       محمد سمندري
۴۲۲.                       محمد صفي‌خاني
۴۲۳.                       محمد عسگري
۴۲۴.                       محمد غزنویان
۴۲۵.                       محمد قره باغی
۴۲۶.                       محمد محبي
۴۲۷.                       محمد ميزبان
۴۲۸.                       محمد نقی مرادی
۴۲۹.                       محمدحسين علمى
۴۳۰.                       محمدرضا اسكندري
۴۳۱.                       محمدرضا اميري
۴۳۲.                       محمدرئوف مرادی
۴۳۳.                       محمود بیگی
۴۳۴.                       محمود عسكري
۴۳۵.                       مرتضي افشاري
۴۳۶.                       مرتضی سلطانی
۴۳۷.                       مرجان افتخاری
۴۳۸.                       مرجان داوودی
۴۳۹.                       مرسده محسنی
۴۴۰.                       مريم حكمت شعار
۴۴۱.                       مريم ملكيان
۴۴۲.                       مريم وحيديان
۴۴۳.                       مریم امانی
۴۴۴.                       مریم شکری
۴۴۵.                       مریم محبوب
۴۴۶.                       مریم محسنی
۴۴۷.                       مسعود لطفي
۴۴۸.                       مسعود مقدم
۴۴۹.                       مصطفا عزیزی
۴۵۰.                       مصی شرافتی
۴۵۱.                       معصومه غفارزاده
۴۵۲.                       معصومه لطفى
۴۵۳.                       منصوره بهكيش
۴۵۴.                       منور یوسف پور
۴۵۵.                       منيره سعيدى كيا
۴۵۶.                       منيژه حبشي
۴۵۷.                       منیژه ناظم
۴۵۸.                       مهتاب قربانی
۴۵۹.                       مهدخت قربانی
۴۶۰.                       مهدى قاصد
۴۶۱.                       مهدي اصلاني
۴۶۲.                       مهدي توپچي
۴۶۳.                       مهدي رمضان‌زاده
۴۶۴.                       مهدي سليمي
۴۶۵.                       مهدي صابري
۴۶۶.                       مهدي ملكان
۴۶۷.                       مهدی رضایی
۴۶۸.                       مهدی کشاورز
۴۶۹.                       مهدی نوابی
۴۷۰.                       مهران غلامپور
۴۷۱.                       مهرداد امامی
۴۷۲.                       مهرداد باباعلي
۴۷۳.                       مهرداد بني بايرامي
۴۷۴.                       مهرداد كريمي‌ها
۴۷۵.                       مهرزاد دشتباني
۴۷۶.                       مهرك كمالي
۴۷۷.                       مهرگان ملكي
۴۷۸.                       مهرنوش حیدرزاده
۴۷۹.                       مهرنوش سعیدی
۴۸۰.                       مهرنوش فطرت
۴۸۱.                       مهري عباسي
۴۸۲.                       مهسا مکارم
۴۸۳.                       مهسا نادري
۴۸۴.                       مهناز دقيق‌نيا
۴۸۵.                       مونا حاجيلارى
۴۸۶.                       ميترا حيدري
۴۸۷.                       ميترا صراف
۴۸۸.                       ميلا مسافر
۴۸۹.                       ميلاد ديلم صالحى
۴۹۰.                       ميلاد هماپور
۴۹۱.                       مينا سحر
۴۹۲.                       مینو کیخسروی
۴۹۳.                       نادر اصغری
۴۹۴.                       نادر فتورچي
۴۹۵.                       نازنین اکبری
۴۹۶.                       ناصر اعتمادی
۴۹۷.                       ناصر طاهري
۴۹۸.                       ناصر مهاجر
۴۹۹.                       ناهيد ميرحاج
۵۰۰.                       ناهید خداجو
۵۰۱.                       نبي صميمي
۵۰۲.                       نرگس ايماني
۵۰۳.                       نسا نائيني
۵۰۴.                       نسرین جعفرزاده
۵۰۵.                       نسيم بني‌كمالي
۵۰۶.                       نگين گيتي
۵۰۷.                       نيلوفر ابطحي
۵۰۸.                       نيما علوي
۵۰۹.                       نیما فرازمند
۵۱۰.                       هادي رحيمي
۵۱۱.                       هاروي يوسفي
۵۱۲.                       هانا صالحی
۵۱۳.                       هانيه مجتهد
۵۱۴.                       هرمز شريفي
۵۱۵.                       هما بديهيان
۵۱۶.                       هما عليزاده
۵۱۷.                       هماره روشن
۵۱۸.                       همايون ايواني
۵۱۹.                       همايون حاجي‌خاني
۵۲۰.                       همايون گدازگر
۵۲۱.                       هومن نسایی
۵۲۲.                       هيراد پيربداقي
۵۲۳.                       هيرش مجيدنيا
۵۲۴.                       هیمن رسولیان
۵۲۵.                       هیوا کاکەرش
۵۲۶.                       واله زمانی
۵۲۷.                       وحيد عليرضا رزازي
۵۲۸.                       وحید محمدی
۵۲۹.                       ياده صمدي
۵۳۰.                       ياسر همتي
۵۳۱.                       ياشار دارالشفاء
۵۳۲.                       يحيي دواندري
۵۳۳.                       يگانه خويي
۵۳۴.                       یاسمن خوشتیغ
۵۳۵.                       یوسف صفاری
۵۳۶.                       یونس تراکمه

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)