روز پنج شنبه ۱۱ آبان ۹۶ جمعی از معلمان تهران وچندشهرستان دیگر کشور به مناسبت شصت وچهارمین سال تولد عبدالفتاح سلطانی وکیلی که ۱۱ سال از عمرپربار خودرا در خدمت آموزش و پرورش فرزندان این سرزمین سپری کرد،درمنزل ایشان دورهم جمع شدند،واین روز خجسته را به ایشان وخانواده ی ارجمند شان شادباش گفتند.

در این دیدار که کیک وشمع وگل و کتاب روی میزچیده شده بود ،هرکدام از حاضرین نکته وخاطره ای رایادآودی کردند.
رسول بداقی باابراز تاسف اززندانی شدن یک وکیل آگاه دراین باره گفت:
زندانی شدن یک وکیل به جرم دفاع از موکلین بی گناه و روشنفکر به معنای زندانی شدن قانون توسط مجریان قانون است،زندانی شدن معلم به معنای زندانی شدن اندیشه وتعلیم وتربیت است، امروزه حاکمان با زندانی کردن ،مختاراسدی،محسن عمرانی، محمودبهشتی،اسماعیل عبدی به عنوان معلم وزندانی کردن عبدالفتاح سلطانی به عنوان وکیل وقانون شناس این پیام را میرساند،که حاکمان هم قانون ،هم تعلیم وتربیت را زندان کرده اند.
وی درادامه گفت:

امروزه مجریان قانون وحاکمان، تبدیل به بزرگترین ناقضین قانون شده اند،اصول ۱۹ تا ۴۳ قانون اساسی که اصلی ترین وشیرازه ی حقوق ملت برگردن حاکمان است،کاملابوسیله مجریان قانون پایمال شده است.
خانم معصومه دهقان که یک معلم بازنشسته وهمسر عبدالفتاح می باشد، ضمن سپاس از همکاران خود به خاطر گرامیداشت تولد عبدالفتاح ،گفت:
به شهادت ۴ وکیل مبرز دادگستری آقای سلطانی باید طبق قانون “امر مختومه” از همه ی اتهامات خود تبرئه وآزاد می شد.
خانم دهقان درادامه افزود:
معلمان،وکلا،روزنامه نگاران و….. فقط خواستار اجرای قانون بوده اند ،اینها فقط به مسئولین تذکرداده اند که دراجرای قانون دقت بیشتری بکنند،زیرا بی قانونی برای همه ایجاد مشکل می کند،امروز این بی قانونی دامن مارا گرفته ،فردا دامن آنهایی را خواهد گرفت ،که خودشان قانون را زیر پا گذاشته اند.همچنانکه امروزه نمونه های بسیاری ازآنرا می توان دید.
درپایان این جشن همه باهم برای زندانیان روشنفکر ومدافعین حقوق مردم آزادی ،آرزو کردند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)