پنجمین فایل ویدئویی پیرامون فرمان خمینی در۵آبان۱۳۶۵وزندانی شدن اینجانب،بیمارکردنم در#زندان،برخی مسائل دوره زندانی شدنم ومروری کوتاه به فعالیت های قبل اززندان
از:محمدشوری(نویسنده وروزنامه نگار)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)