“سیطره‌ى کپى‌ها”

عصر ما عصر کپى‌هاست؛ همه شبیهِ همند، شبیهِ خود را مى‌خواهند. بیخود نیست که جز شباهت دیگر هیچ مُدى اپیدمى نمى‌شود. در چنین عصرى شعر ممکن نیست، شاعر غیرممکن است و شعور تنها با متر قانون که پسرخوانده‌ى اخلاق است تعریف مى‌شود. البته هنوز هستند معدودى که برخلافند اما تنها ظاهرشان خلاف است و هنوز از اخلاقى تبعیت مى‌کنند که ادعا دارند علیه آن مى‌جنگند. این عده خوب مى‌دانند در جهان کپى‌ها تنها تفاوت است که معروف مى‌شود، اما نمى‌دانند نمى‌شود متفاوت باشى و باز همه را داشته باشى، تفاوت را تنها تنهایى ممکن مى‌کند که صعب است. این متفاوت‌ها مدام تفاوت را از روى دست یک واقعن متفاوت کپى مى‌کنند، براى همین اطوارها دارند و رفتارهاشان مدام فرصت‌طلبانه‌ست، این‌ها خلوتى دارند شبیهِ همه و جز براى جمع و جمعیت متفاوت نیستند. نمى‌شود مثل همه رفتار بزنى و خود را صاحب فرق بدانى، بعد هم بیایى کنارم بایستى و بگویى ما! من از شما نیستم چون جز علیه شباهت ننوشتم، تنها براى تفاوت بود که مى‌نوشتم، کار سختى نبود فقط سعى مى‌کردم فراموش کنم، اگر از یاد ببرى همه چیز نو مى‌شود. عادت سرطانِ ادبیات است مثل اعتیاد که اگر به جانِ کسى بیفتد بایرش مى‌کند. من عاشقم اما نه مثل شماها! زن‌هاى زیادى در زندگىِ من بوده‌اند اما هیچ‌کدام‌شان عشق من نبوده‌اند، فقط باعث شده‌اند که عاشقانه بنویسم! نوشتن عاشقى مى‌خواهد، عشقى که در آن پاى هیچ زنى در میان نباشد؛ خودت موضوع عشق خودت باشى اما عاشق خودت نباشى؛ عاشقِ عشق باشى که نامش نوشتن است؛ نوشتن عاشقى مى‌خواهد اما تو عاشق نیستى پسر! گرچه خوب مى‌نویسى اما نمى‌سوزانى، براى همین نمى‌مانى چون نسوخته‌اى؛ نوشتن عاشقى مى‌خواهد؛ عاشقى که بازى کند براى باخت اما ببرد، بماند؛ یعنى دقیقن از همان وقتى که مى‌میرد بماند. تو خوب بازى مى‌کنى، اما هرگز بازى نکرده‌اى که ببازى. خوب هم مى‌برى اما فقط براى اینکه مردم فقط براى برنده‌ها کف مى‌زنند. مردم [این دروغِ بى شمار] در نهایت مى‌میرند، مى‌روند و شهرت تو را هم با خود مى‌برند. شاعرانِ مشهورى را مى‌شناسم که در مدیاها زندگى مى‌کردند، وقتى که مردند دیگر نبودند! کاش مى‌دانستى فقط آن‌ها که مدام مى‌برند شکست مى‌خورند.

این مطلب در کتاب آنارشیست‌ها واقعی‌ترند منتشر شده است. صوت این مطلب را در ساوند کلاود کالج شعر گوش کنید.

ویدیو این مطلب در یوتیوب کالج شعر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com