“سيطره‌ى كپى‌ها”

عصر ما عصر كپى‌هاست؛ همه شبيهِ همند، شبيهِ خود را مى‌خواهند. بيخود نيست كه جز شباهت ديگر هيچ مُدى اپيدمى نمى‌شود. در چنين عصرى شعر ممكن نيست، شاعر غيرممكن است و شعور تنها با متر قانون كه پسرخوانده‌ى اخلاق است تعريف مى‌شود. البته هنوز هستند معدودى كه برخلافند اما تنها ظاهرشان خلاف است و هنوز از اخلاقى تبعيت مى‌كنند كه ادعا دارند عليه آن مى‌جنگند. اين عده خوب مى‌دانند در جهان كپى‌ها تنها تفاوت است كه معروف مى‌شود، اما نمى‌دانند نمى‌شود متفاوت باشى و باز همه را داشته باشى، تفاوت را تنها تنهايى ممكن مى‌كند كه صعب است. اين متفاوت‌ها مدام تفاوت را از روى دست يك واقعن متفاوت كپى مى‌كنند، براى همين اطوارها دارند و رفتارهاشان مدام فرصت‌طلبانه‌ست، اين‌ها خلوتى دارند شبيهِ همه و جز براى جمع و جمعيت متفاوت نيستند. نمى‌شود مثل همه رفتار بزنى و خود را صاحب فرق بدانى، بعد هم بيايى كنارم بايستى و بگويى ما! من از شما نيستم چون جز عليه شباهت ننوشتم، تنها براى تفاوت بود كه مى‌نوشتم، كار سختى نبود فقط سعى مى‌كردم فراموش كنم، اگر از ياد ببرى همه چيز نو مى‌شود. عادت سرطانِ ادبيات است مثل اعتياد كه اگر به جانِ كسى بيفتد بايرش مى‌كند. من عاشقم اما نه مثل شماها! زن‌هاى زيادى در زندگىِ من بوده‌اند اما هيچ‌كدام‌شان عشق من نبوده‌اند، فقط باعث شده‌اند كه عاشقانه بنويسم! نوشتن عاشقى مى‌خواهد، عشقى كه در آن پاى هيچ زنى در ميان نباشد؛ خودت موضوع عشق خودت باشى اما عاشق خودت نباشى؛ عاشقِ عشق باشى كه نامش نوشتن است؛ نوشتن عاشقى مى‌خواهد اما تو عاشق نيستى پسر! گرچه خوب مى‌نويسى اما نمى‌سوزانى، براى همين نمى‌مانى چون نسوخته‌اى؛ نوشتن عاشقى مى‌خواهد؛ عاشقى كه بازى كند براى باخت اما ببرد، بماند؛ يعنى دقيقن از همان وقتى كه مى‌ميرد بماند. تو خوب بازى مى‌كنى، اما هرگز بازى نكرده‌اى كه ببازى. خوب هم مى‌برى اما فقط براى اينكه مردم فقط براى برنده‌ها كف مى‌زنند. مردم [اين دروغِ بى شمار] در نهايت مى‌ميرند، مى‌روند و شهرت تو را هم با خود مى‌برند. شاعرانِ مشهورى را مى‌شناسم كه در مدياها زندگى مى‌كردند، وقتى كه مردند ديگر نبودند! كاش مى‌دانستى فقط آن‌ها كه مدام مى‌برند شكست مى‌خورند.

این مطلب در کتاب آنارشیست‌ها واقعی‌ترند منتشر شده است. صوت این مطلب را در ساوند کلاود کالج شعر گوش کنید.

ویدیو این مطلب در یوتیوب کالج شعر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)