.
«چهار ساعت»

طی چهار ساعت مانده
در حین مفعول و فاعلات
کو دو تا قید حالت علیه فعل؟
نکند لندن
از بچگی
زیر این کتاب که آیندگی می‌کند خوابیده
که آب سیفون می کشد پشتِ نهاد و می‌گردد
توی گزاره و می‌گذرد را هم می‌برد پایین
پیش نقطه‌ای که چشم می‌اندازد و می‌پرد از کاسه بیرون
توی خانه و می ریزد در خیابان
چه برنامه‌ها که درنامه‌ نیست
گور بابای چشم اندازها
و گورباچف
ما که چار ساعت از لندن جلوتریم
پس چرا چهار قرن عقب مانده ایم؟
چهار سال است که روی میزم شعر ریخته در رستوران
چون ترنسی در انتظار مرد
یا زنی که چهار ساعت عقب مانده
از دست آیدا می‌خورد به ترنس
که آب روی میز شام را ببرد لو لو
و رسوا کند دندان و بمیرد
ساعت بی‌عقربه
در دهانی که ثلثی نچرخیده در فکر

چهار قرن است که نفهمیدیم
چهار ساعت از لندن جلوتریم
و آن‌که زن می رود آنجا
چهار مرد این‌جا
نیامده
صدای سیفون درمی‌آید

جهت دانلود مجله فایل شعر یازدهم و خوانش شعرهای بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com