مستند هویدا را ببینید.فراز و نشیب این مستند و دلایل ساخت آن قابل تامل است.حکومت ایران هم به پاسخ گوی افتاده است. این مستند نکاتی را هم می نمایاند .در این مستند ۴ قسمتی تمرکز بحث من بر روی قسمت ۴ است که نکاتی را مطرح می کنم:

۱- هویدا قربانی است این سخن خود هویدا است که شاه او را قربانی کرد اما به صراحت نام شاه را نمی برد.الیته شاه می گوید که نباید او را در تهران جا می گذاشته است اما شاه برایش انسان ها مهم نبودند بلکه به در بردن جان خودش مهم بود.

۲- در این مستند هویدا هم زبان امروز روسای حمهور ما را دارد اول باید نام شاه و بعد مردم را برد.

۳- امروز هم نام بردن اول مقام معظم رهبری و بعد مردم ایران در مکالمات رسمی ایران متداول است روحانی و خاتمی و چنین سخن می گویند حتی اکر نخواهند.

۴- مشخص می شود که دولت وموقت تلاش می کرده است که اعئدام کمتر و هویدا محاکمه علنی شود . آن هم در آن شرایط که همه قاطعیت می خواستند. یزدی از اعدام هویدا به وسیله غفاری می گوید و هم از این که هویدا را مراقبت بیشتری کرده است.

۵- روشن تر می شود که البته روشن بود که گروه های انقلابی که با حکومت به کشمکش رسیدند و سرکوب شدند هم از اعدام های خلخالی حمایت می کردند.

۶- مستند تلاش می کند که اعدام هویدا و دیگران را توجیه کند و خواست مردم قلمداد نماید در حالیکه امکان کنترل و انصاف وجود داشته است را بررسی نمی کند؟

۷ – انقلاب به معنی اسقاط ساختار دولت است این اسقاط دیگر هیچ نظمی مگر اراده قدرت تازه بر نمی تابد . این نکته را باید پذیرفت .

۸- اگر چه عیار افراد درعملکرد شان مشخص می شود اما این افراد با عمکردشان کار زیادی برای ایجاد انصاف نمی کنند بلکه قربانی هم می شوند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com