احمد هاشمی در حاشیه همایش ایرانشناسی دراستانبول و در مصاحبه با یک کانال تلویزیونی ترکیه، سخن از صلح، دوستی و برادری بین ملتها و از جمله دو ملت ایران و اسرائیل میگوید:

In an interview with Turkish A9 TV channel, on the sidelines of the Iranology Conference in Istanbul, Ahmad Hashemi, gives a message of peace, friendship and fraternity to all nations including two nations of Iran and Israel:

Gazeteci Yazar, Ahmad Hashemi – Tahran A6 KANALI’na verdiği röpotajda İran- İsrail arasında Dostluk ve kardeşliğin var olduğunu vurguladı.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com