در شرایط امروز که بیش از نود درصد کالاهای قاچاق از طریق گمرک و اتاق های بازرگانی، توسط حکمرانان و آقازاده های ایشان وارد کشور میشود، نیروهای انتظامی مرزی به بهانه جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق هر روزه جوانان کردستان ایران  را به گلوله میبندند. مردمانی که سهم آنها از ثروت ملی ایران چیزی جز فقر، بیکاری و فلاکت نبوده و از ناچاری به شغل پر خطر کولبری روی آورده اند. سوای تیرهای سربی نیروهای انتظامی مرزی، جان خود را در پرتگاه ها، سرمای طاقت فرسای کوهستان های کردستان و… به خطر میاندازند. کولبری مردم کردستان معضل دیروز و امروز کشور نبوده، مردمان این مناطق چندین سالی است که برای فراهم کردن نیازهای اولیه زندگی دست به چنین کار پر خطری می زنند و حکمرانان ایران راه را دربه قتل رساندن این مردم بیگناه میدانند، تا سرداران نظامی و آقازادها یکه تاز میدان در واردات بیست و پنج میلیارد دلاری کالاهای قاچاق باشند.

در آخرین مورد از رفتارهای غیر انسانی حکومت ایران دو کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مرزی جان خود را از دست دادند، که این اتفاق باعث افزایش خشم مردم پیشرو و آزادیخواه کردستان ایران شد. خشم فروخورده ای به عمق طول عمر رژیم ضد انسانی  سبب شده تا مردم بانه دست به اعتصابات سراسری بزنند. خوشبختانه این اعتصابات مردم آزادی خواه بانه به قدری عمیق صورت گرفته که توانسته در مدت کوتاهی دیگر شهرهای کردنشین ایران را با خود همسو و همراه کند.

در این راستا سازمان ملی و میهنی ایران ضمن ابراز همدردی با مردم کردستان و بازماندگان دو کولبر کشته شده، کشتار هر انسانی را به شدت محکوم و از اعتراضات و اعتصابات مردم کردستان حمایت میکند و از دیگر مردمان ایران میخواهد برای پایان بخشیدن به ظلم و ستمی که سی و نه سال به مردم ایران بخصوص مناطق مرزی کشور رفته، بپا خواسته و حمایت خود را از اعتراضات و اعتصابات مناطق کرد نشین ایران اعلام و در راستای براندازی رژیم حاکم اقدام نمایند.

دفتر سیاسی سازمان ملی و میهنی ایران

پنج شنبه – ۱۶ شهریور ۱۳۹۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)