از سوی پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران صورت گرفت 

اخبار روز: به دعوت پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران، خانم آسما جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران سفری به سوئد داشت و با نمایندگان سندیکاهای کارگری سوئد در رابطه با مسائل کارگری ایران نشست ویژه ای برگزار کرد. در این نشست رئیس بخش بین المللی سازمان کارگران سوئد، منشی روابط بین المللی سندیکای ترانسپورت سوئد و سعید تقوی مسئول پلاتفرم سندیکاهای کارگران سوئد – ایران شرکت داشتند.

راست به چپ: ماگنوس فالک، آسما جهانگیر، لوآ بروین یولفسدوتری و سعید تقوی

در اطلاعیه ای که پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران پیرامون این نشست منتشر کرده آمده است: در جریان شرکت در کنفرانس سازمان جهانی کار که در ماه ژوئن ۲۰۱۷ در ژنو برگزار شد تماسها و ملاقاتهای متعددی با نمایندگان و مسئولین سندیکاها و نهادهای بین المللی صورت گرفت. از جمله این تماس ها ملاقاتی با منشی خانم آسما جهانگیر جانشین آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با ایران بود.

در این جلسه ما گزارش مستندی از فعالیت های پلاتفرم در رابطه با شرایط سخت فعالین سندیکایی در ایران که برای ایجاد سندیکاهای کارگری مستقل و آزاد مبارزه می کنند به ایشان ارائه دادیم. ما در ضمن از خانم آسما جهانگیر دعوت کردیم برای دیدار با نمایندگان سندیکاهای کارگری سوئد از استکهلم بازدید نماید.

خانم آسما جهانگیر و منشی ایشان خانم اودری وینالدی در تاریخ ۱۷ تا ۱۹ ماه اوت ۲۰۱۷ بطور رسمی از استکهلم بازدید نمودند. ایشان در طول اقامت در استکهلم با تعدادی از پناهندگان ایرانی از جمله تعدادی از بهائیان جهت شنیدن مشاهدات و علت پناهندگی شان نیز دیدار کرده و با سازمان عفو بین الملل نیز ملاقات داشتند.

پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران در نشست مشترک خود که با حضور رئیس بخش بین المللی سازمان سراسری کارگران سوئد (ال.او) خانم لوآ بروین یولفسدوتری، منشی روابط بین المللی سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد آقای ماگنوس فالک و سعید تقوی مسئول پلاتفرم انجام شد اطلاعات و منابع مستندی از تاریخ مبارزات کارگران ایران جهت ایجاد سندیکاهای کارگری و شرایط کنونی این فعالیت ها به خانم جهانگیر ارائه داد. ما ضمن ارائه توضیحات مستند و مبسوط در رابطه با شرایط بسیار سخت فعالین سندیکایی در ایران که بخاطر فعالیت های سندیکایی مورد آزار و اذیت مقامات امنیتی قرار گرفته و با تهدید به اخراج از کار، محکومیت هایی از قبیل زندان های طولانی مدت و حتی محکومیت به شلاق و تهدید خانواده فعالین کارگری روبرو هستند، اهمیت حمایت های تشکلات سندیکایی بین المللی و حقوق بشر، بویژه اهمیت واکنش جدی گزارشگر ویژه سازمان ملل در این موارد را خاطر نشان کردیم. در ضمن ما از ایشان خواستیم که قسمتی از گزارش خود را به این مسئله اختصاص دهد. ایشان نیز با قول مساعد خواستار تکمیل اطلاعات در مورد تعداد و اسامی فعالین سندیکایی که به خاطر این فعالیت ها محکوم به زندان شده اند، شد.
از جمله موارد مشخصی که در این نشست اطلاعات مستندی در مورد آنها ارائه شد دستگیری و زندانی کردن مجدد اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران، زندانی کردن مجدد رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکاهای کارگران شرکت واحد تهران و حومه و اعتصاب غذای ایشان، حکم ۶ ماه زندان و شلاق شاهپور احسانی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بود و قرار شد لیست و اطلاعات کامل در مورد همه فعالین سندیکایی زندانی در اسرع وقت به ایشان ارسال شود.

مسئول روابط بین المللی ال.او نیز در صحبت های خود ضمن ارائه گزارش فعالیت های تاکنونی پلاتفرم سندیکاهای کارگری سوئد – ایران از جمله ارسال نامه های متعدد اعتراضی و محکومیت رفتار ارگان های امنیتی ایران بویژه نامه اعتراضی که با امضای مسئولین اصلی ال.او، سندیکای کارگران حمل و نقل سوئد، اتحادیه کمونال سوئد و اتحادیه فلز سوئد منتشر شد بر خواست آزادی فوری و بی قید و شرط فعالین زندانی سندیکایی و اجرای مقاوله نامه های سازمان جهانی کار به عنوان خواستهای محوری تاکید کرد.

در ملاقات جداگانه ای نیز که خانم آسما جهانگیر با خانم آزاده گوستاوسون نماینده حزب سوسیال دموکرات در پارلمان سوئد داشت خانم گوستاوسون به مسئله نقض حقوق پایه ای سندیکایی در ایران پرداخته و خواستار حمایت ایشان در این موارد شد.

خانم آسما جهانگیر دیداری نیز با مسئولین بلند پایه وزارت امور خارجه سوئد نیز داشت که در این ملاقات رسمی خانم مارگوت والستروم وزیر امور خارجه حمایت خود را از فعالیت های خانم جهانگیر به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران اعلام کرد. وزیر امور خارجه سوئد تاکید کرد که برسمیت شناسی تشکل های سندیکایی آزاد و مستقل باید در سطح جهانی مورد توجه و حمایت قرار گیرد.
خانم آسما جهانگیر در این موارد قول پیگیری داده و در بازگشت از این سفر بیانیه رسمی نیز در مورد اعتصاب غذای زندانیان سیاسی منتشر نمود.
تماس و همکاری با سندیکاهای کارگری بین المللی و دعوت از و دیدار با خانم آسما جهانگیر بخشی از برنامه ما برای بین المللی کردن حمایت از فعالیت های سندیکایی در ایران و ایجاد پلاتفرمی بین المللی در این عرصه می باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)