با وجودی که تاخیرهای حقوقی کارگران به سه ماه رسیده است و کارفرما بجای پرداخت مطالبات بحق کارگران ، در روزهای اخیر تعداد۹ نفرازکارگران این شرکت که اکثرادربخشهای کشاورزی مشغول بکارهستند اخراج شده و۲ نفرازاین افراد جزئ ده نفربازداشتی طی هفته های اخیرهستند که بمدت ۳ روززندانی شده بودند وحدود۸ سال سابقه کاردارندانها بدون حضور در کمیته انضباط کارو فقط به فرموده اقای افشار(قائم مقام شرکت)و در تصمیمی که بیشتر ناشی از عصبانیت است ازکاراخراج شده اند.جرم این کارگران اخراجی ،شناکردن وخنک کردن بدنهایشان در گرمای وحشتناک و شرجی شدید هوا پس از انجام دادن کارشان میباشد که توسط قائم مقام شرکت (افشار) اخراج گردیدند.نگاهی ساده به این مسئله نشان میدهد که امروز در نیشکر هفت تپه ،کارگران گرسنه را احضار وزندانی می کنند و اگر این کارگران گرسنه ،درین هوای بسیار گرم ،خویش را خنک سازند اخراج میشوند. حکایت عجیبیست .لازم به ذکراست کشاورزان پس از تنظیم اب و ابیاری مزارع ،جهت فرار از گرما با اب تنی خود را خنک میسازند .این شیوه ازبدو افتتاح این شرکت توسط کارگران بخش کشاورزی انجام میشده واقدام غیرقانونی یاگریزوسهل انگاری ازکارمحسوب نمیشود وبرای مهندسین وسرپرستان باسابقه بخش کشاورزی امری عادی است.ازبهمن ماه سال ۹۴ تاکنون ،مدیریت این شرکت همانند مدیریت چسب هل ،اعتقادی به قانون کارندارد وبارها اعلام میکنند که شرکت خصوصی شده است .مفهوم آن اینست که ما هرکاری که بخواهیم انجام میدهیم.قانون کار و سایر ضوابط را بر نمی تابیم.
ما کارگران اعلام می کنیم که ،هیچ فریاد رسی نداریم.هیچ کس از ما حمایت نمی کند. گویی به امان خدا رها شده ایم تا هر بلایی که خواستند سرما بیاورند.اگر گرسنه هم باشیم صدایمان در نیاید.قانون هم فقط برای فقراست.ما اعلام می کنیم که از فقر و گرسنگی خسته شده ایم. از تحقیر کارفرمایان عزیز دردانه دولت روحانی خسته شده ایم.از اینکه حقوقمان سه ماه سه ماه پرداخت نمیشود ازینکه گدای حقمان شده ایم،ازینکه از سوی کارفرما این همه مورد سواستفاده های مختلف قرار گرفته ایم خسته شده ایم.
جمعی از کارگران وپرسنل زحمتکش نیشکر هفت تپه
مردادماه/۱۳۹۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)