کارگران کارخانه سیمان کارون (مسجد سلیمان) در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی خود از ۲۸ روز پیش در اعتصاب به سر می‌برند.

این اجتماع صنفی اعتراضی از روز ۲۵ تیرماه آغاز شده است. در این کارخانه حدود ۴۷۰ کارگر رسمی، قراردادی و روزمزد مشغول به کارند که از هفت تا ۱۷ ماه پیش پرداخت دستمزد کارگران پیمانی و روزمزدی به تعویق افتاده است. همچنین دستمزد کارگران رسمی و قراردادی این کارخانه حدود چهار ماه به تاخیر افتاده است.

کارگران معترض می‌گویند تاخیر‌هایی که در پرداخت مطالبات مزدی آنها ایجاد شده، به هیچ وجه با کار سخت و دشواری که آنها هر روز انجام می‌دهند، همخوانی ندارد و آنها علاوه جبران این وقفه خواستار پرداخت معوقات بیمه‌ای خود به تامین اجتماعی‌اند.

معترضان با یادآوری اینکه آنها در ماه‌های  گذشته نیز در اعتراض به تاخیر افتادن مطالبات مزدی کارگران رسمی و قراردادی اعتراض مشابهی انجام داده‌ بودند، می‌گویند پس از این اقدام اعتراضی کارفرما وعده داد مطالبات کارگران را به موقع پرداخت کند که تا این لحظه این وعده نیز محقق نشده است.

کارگران این کارخانه در ماه‌های گذشته بارها دست به تجمع زده‌اند. در فروردین‌ماه امسال در پی سلسله تجمع‌هایی و با شکایت کارفرماچهار تن از کارگران این کارخانه احضار شدند. در بهمن ماه پارسال هم کارگران این کارخانه پس از ۳۲روز اعتصاب تهدید به اخراج شدند. پرداخت‌نشدن حقوق و دستمزد کارگران یکی از مهم‌ترین مشکلات جامعه کارگری ایران است.

 

کارگران کارخانه سیمان کارون (مسجد سلیمان) در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی خود از ۲۸ روز پیش در اعتصاب به سر می‌برند.

این اجتماع صنفی اعتراضی از روز ۲۵ تیرماه آغاز شده است. در این کارخانه حدود ۴۷۰ کارگر رسمی، قراردادی و روزمزد مشغول به کارند که از هفت تا ۱۷ ماه پیش پرداخت دستمزد کارگران پیمانی و روزمزدی به تعویق افتاده است. همچنین دستمزد کارگران رسمی و قراردادی این کارخانه حدود چهار ماه به تاخیر افتاده است.

کارگران معترض می‌گویند تاخیر‌هایی که در پرداخت مطالبات مزدی آنها ایجاد شده، به هیچ وجه با کار سخت و دشواری که آنها هر روز انجام می‌دهند، همخوانی ندارد و آنها علاوه جبران این وقفه خواستار پرداخت معوقات بیمه‌ای خود به تامین اجتماعی‌اند.

معترضان با یادآوری اینکه آنها در ماه‌های  گذشته نیز در اعتراض به تاخیر افتادن مطالبات مزدی کارگران رسمی و قراردادی اعتراض مشابهی انجام داده‌ بودند، می‌گویند پس از این اقدام اعتراضی کارفرما وعده داد مطالبات کارگران را به موقع پرداخت کند که تا این لحظه این وعده نیز محقق نشده است.

کارگران این کارخانه در ماه‌های گذشته بارها دست به تجمع زده‌اند. در فروردین‌ماه امسال در پی سلسله تجمع‌هایی و با شکایت کارفرماچهار تن از کارگران این کارخانه احضار شدند. در بهمن ماه پارسال هم کارگران این کارخانه پس از ۳۲روز اعتصاب تهدید به اخراج شدند. پرداخت‌نشدن حقوق و دستمزد کارگران یکی از مهم‌ترین مشکلات جامعه کارگری ایران است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)