برنامه حدید رادیو فنگ با عنوان “مارش. شماره یک” منتشر شد.

در معرفی این برنامه آمده است:

در اولین جنگ شعر و داستان رادیوفنگ با ما همراه باشید. شعرهایی برایتان خواهیم خواند و از کسانی یاد می کنیم که هیچگاه فراموش نکردند و همیشه به یاد دارند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)