شنودشیطان
این سومین فایل صوتی وتصویری اینجانب است.که درموردشنودو استراق سمع واتفاقات حواشی آن به همراه نشان دادن اسنادومدا ک لازم،حرف هایی شنیدنی رادراختیارافکار عمومی قرارداده ام. ودرآدرس زیرمی توانیدآنرامشاهده نمائید.
درفایل اول به موضوع کتاب ودرفایل دوم به زندانی شدنم درروزبعدازتعطیلی روزنامه سلام پرداخته ام.که آدرس یوتیوب آن درذیل می آید.هم چنین می توانیددر تگرام وفیس بوک اینجانب آنرابه همراه دیگرمطالب بخوانید و ببینید

این آدرس فایل صوتی وتصویری مربوط به شنود

این آدرس فایل صوتی تصویری مربوط به #کتاب

این آدرس فایل صوتی تصویری مربوط به روزنامه سلام

محمد شوری
نویسنده و روزنامه نگاربیکار
۱۶مرداد۱۳۹۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com