شنودشیطان
این سومین فایل صوتی وتصویری اینجانب است.که درموردشنودواستراق سمع واتفاقات حواشی آن به همراه نشان دادن اسنادومدا ک لازم،حرف هایی شنیدنی رادراختیارافکار عمومی قرارداده ام. ودرآدرس زیرمی توانیدآنرامشاهده نمائید.
درفایل اول به موضوع کتاب ودرفایل دوم به زندانی شدنم درروزبعدازتعطیلی روزنامه سلام پرداخته ام.که آدرس یوتوب آن درذیل می آید.هم چنین می توانیددر تگرام وفیس بوک اینجانب آنرابه همراه دیگرمطالب بخوانید و ببینید.
این آدرس فایل صوتی تصویری مربوط به کتاب

این آدرس فایل صوتی تصویری مربوط به روزنامه سلام

این آدرس فیس بوک

www.facebook.com/mohammad shorijeze

www facebook.com/assize.mahkame
این آدرس تلگرام
https://t.me/shoorijezehmohammad
واین هم آدرس فایل صوتی وتصویری مربوط به شنودواستراق سمع

محمد شوری
نویسنده و روزنامه نگاربیکار
۱۶مرداد۱۳۹۶

آدرس فیس بوک
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10211957273041418&id=1660183900&refid=8&_ft_=qid.6451533228340535810%3Amf_story_key.4708107039295356156%3Atop_level_post_id.10211957273041418&__tn__=%2As%2As-R

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)