گفت‌وگوی فرزام کرباسی با استاد صابر نظرگاهی، نوازنده گروه موسیقی استاد شهرام ناظری

استاد صابر نظرگاهی: موسیقی همیشه در ایران مورد هجوم بوده است.
درخشانترین دوره موسیقی دوران پهلوی بوده است.
موسیقی هنوز در ایران جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)