“ژن” از لغت یونانی gonos می‌‌آید، که به معنای تخمه و نسب است. “ژن” خوب، که این روزها به خاطر درفشانی یک آقازاده شهرت یافته، بنابر اصل لغت تخمه و نسب خوب معنا می‌دهد. آقازاده‌ها را دیگر می‌توانیم زادگان از تخمه خوب بنامیم. تقدیس بیضه اسلام سرانجام به تقدیس تخمه آقایان منجر شد.

تخمه از ما بهتران

دین ژنتیک، سیاست ژنتیک

ایران کشور سلسله‌های پادشاهی است. ولایت فقیه خودش نوعی دیگری از سلطنت است که تفاوتی با پادشاهی اصیل دارد که “ژنتیک” است یعنی به تخمه برمی‌گردد، اما به نظر می‌رسد که این فرم سلطنت به تدریج اصلاح ژنتیک شود و با تخمه پادشاهی سازگار شود.
نظام پادشاهی ژنتیک است، یعنی تداوم تخمه است، یک سری تخمه را به هم وصل کنید، به تصویری ژنتیک از نظام پادشاهی می‌رسید.
جالب اینجاست که شیعه ایرانی هم ژنتیک است، یعنی بر اساس تقدیس بیضه بنا شده است؛ امامت از پدر به پسر می‌رسد. امام زاده‌ها هم درصدی ژن ارث می‌برند. سیدها هم پدیده‌ای ژنتیک هستند. عمامه سیاه آخوندهای سید به بیضه مقدس اشاره دارد.
کشوری که نظام سیاسی سنتی و دینش تا این حد ژنتیک است، طبعا بدون پدیده آقازادگی یعنی آقایانی اژ ژن‌های خوب روزگارش نمی‌گذرد. الان اگر بگوییم در ایران ولی فقیه سلطنت می‌کند، تمام حقیقت را نگفته‌ایم. در ایران سلطنت حقیقی با ژن‌های خوب است، برخی آقا هستند، برخی آقا زاده و آقای آقاها آقایی است با تخمه برتر. به این نوع حکومت الیگارشی می‌گویند. فرق ولایت فقیه با سلطنت در گسترده‌تر بودن پایه الیگارشیک و تنوع تخمه‌های آن است. اما همواره به این صورت نمی‌ماند. می‌دانیم که حکومتیان همه با هم فک‌ و فامیل هستند، و تخمه‌هایشان تا حدی به هم درآمیخته شده. یک نژاد برتر ایجاد شده، یعنی یک جهش ژنتیکی صورت گرفته. آخر سر هم ممکن است پسر آقا، یعنی محصول مستقیم ژن والا جانشین پدر شود. ژنتیک تکمیل شود. حکومت دینی با دین ژنتیک سازگاری بیشتری می‌یابد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com