جای آن است که خون موج زند در دل لعل

زین تغابن که خزَف می شکند بازارش

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)