علی حامنه‌ای و حسن خمینی اعدام‌های دهه ۶۰ را توجیه می‌کنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)