روژی کورد: طی سه روز گذشته، ۴ زندانی در زندان مرکزی زاهدان اعدام شده اند.

یک زندانی روز پنچ شنبه ۲۲ تیر و سه زندانی دیگر صبح امروز شنبه ۲۴ تیر ماه در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.

از سوی دیگر دو زندانی در زندان مرکزی ارومیه نیز امروز شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۶ شمسی، اعدام شده اند.

هویت یکی از اعدام شدگان “شریف ریگی” اعلام شده است که ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۶ شمسی برای اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان منتقل شده بود. وی ۲۲ تیر ماه به اتهام قتل عمد در زندان مرکزی زاهدان اعدام شده است.

سه زندانی دیگر بنام های شیخ محمد بلوچزهی ۵۰ ساله، کبیر دهقانزهی ۲۱ ساله و دادمحمد دهقانزهی، تحت جرائم مواد مخدر در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.

بنا بر گزارش کمپین فعالین بلوچ، آقای بلوچزهی ۱۳ سال پیش به اتهام مواد مخدر بازداشت شده و در زندان مرکزی زاهدان نگهداری می شد و داد محمد و کبیر دهقانزهی هر دو از بلوچ های پاکستان هستند که ۸ سال پیش بازداشت شده بودند.

این سه زندانی روز پنچ شنبه ۲۲ تیر برای اجرای حکم اعدام از بند زندان مرکزی زاهدان به قرنطینه منتقل شده بودند.

گزارش شده که: “کبیر دهقانزهی هنگام بازداشت ۱۳ ساله بوده که بعنوان شاگرد راننده خودرو به ایران سفر کرده است”.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)