فایل صوتی

گاه چیزی به دل انسان برات می شود که بر خود او معلوم نیست چرا. شاید به این خاطر که حس مقدم بر اندیشه و مغز است و قلب به قول پاسکال، دلائلی دارد که مغز از آن آگاه نیست.
نمی‌توانم رنج خودم را پنهان کنم که قدر انسان فرهیخته و نیک اندیشی چون شما را ندانستند. نمی توانم رنج و بهت خود را پنهان کنم که جامعه روشنفکری ایران نسبت به ستم بزرگی که به امثال شما رفت بی تفاوت ماند و شجاعت و برنایی آن را نداشت که در برابر دغل و توهین و دروغ بایستد…
حرفهایی هست برای نگفتن. حرفهایی که سر به ابتذال گفتن فرود نمی‌آورند…
همه گفتگوها
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=interview
سه گفتگوی پیشین با آقای قصیم
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=185

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)