اینها از ما نیستند، از سرزمینِ ایران نیستند، سرنگون باد جمهوری اسلامی، آزاد باد سرزمینِ ایران.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)