چکیده

ظهور دیانت بهائی زمانی وقوع یافت که استعمار به اوج خود رسیده بود. قدر تهای بزرگ مشغول تقسیم جهان در میان خود بودند و در نتیجه، بیش از ۸۰ درصد کرۀ زمين در اشغال استعمارگران بود. قدرت و اهمیت استعمار در این مرحله از تاریخ به حدی بود که قرن نوزدهم در علوم سیاسی و تاریخ به عصر استعمار شناخته میشود. همین مرحله، که عصر امپریالیسم نیز نام گرفته است، شاهد پیدایش صهیونیسم بود، جنبشی که منجر به تأسیس کشور اسرائیل و آوارگی ملت فلسطین از سرزمین آبا و اجدادی خود شد و آنچه را امروزه بحران خاورمیانه نامیده می شود بنیاد نهاد.

 برای دسترسی رایگان به مقاله در تارنمای ایران نامه ثبت نام کنید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)