مروفایتی: بنا بر گزارشات منتشره که از سوی خبرنگار سازمان حقوق بشر کوردستان- روزهلات در سردشت نیز مورد تأیید قرار گرفته است، روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۶ شمسی، بر اثر انفجار مینهای منسوب به جنگ ایران و عراق، یک شهروند اهل شهرستان سردشت در منطقه “قاسم رش” به شدت مجروح شده است.

بنا بر این گزارش، بر اثر انفجار مین در روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۶ شمسی در منطقه قاسمه رش شهرستان سردشت، یک شهروند مدنی با هویت “مناف سنایی”، ۳۷ سال، از ناحیه پا، به شدت مجروح و روانه بیمارستان شده است.

“قاسمه رش” یک بازارچه مرزی در منطقه کانی زرد شهرستان سردشت می باشد.

روز دوشنبه ۱ خردادماه ۱۳۹۶۶ شمسی نیز بر اثر انفجار مین در مناطق مرزی شهرستان پیرانشهر در استان ارومیه، یک شهروند اهل شهرستان سردشت، نقص عضو گردید هویت این شهروند اهل شهرستان سردشت “عبدالله نوبخت” اعلام شده است که بر اثر انفجار مین یکی از پاهایش را از دست داده و دچار نقص عضو گردیده است.

طی خردادماه ۱۳۹۶ شمسی، بر اساس آمار موجود و ثبت شده در مرکز آمار سازمان حقوق بشر کوردستان- روژهلات، ۴ تن در مناطق مختلف کوردستان در ایران، بر اثر انفجار مین مجروح و دچار نقص عضو شده اند.

با وجود اینکه مقامات جمهوری اسلامی این مین ها را به دوران جنگ هشت ساله بین ایران و عراق منتسب می نمایند، اما برخی از گزارشها حاکی از وجود مین های تازه طی یک سال گذشته در مناطق مرزی بین کوردستان ایران و اقلیم کوردستان می باشد.

سالانه دهها تن در شهرهای مرزی و بخصوص در کوردستان به علت انفجار مین جان خود را از دست میدهند یا دچار معلولیت و نقص جسمی میشوند، با این وظعیت هم تا کنون حکومت جمهوری اسلامی ایران به بهانه نا ارام بودن مناطق مرزی حاضر نشده است این مناطق را از وجود مین‌ها پاکسازی کند.

همچنین تا کنون ایران هیچکدام از پیمان نامه‌های جهانی علیه مین و بویژه پیماننامه‌ اوتاوای را امضا نکرده است.

با وجود اینکه ادعا می شود این مینها متعلق به دوران جنگ هشت ساله بین ایران و عراق می باشد، اما برخی از گزارشها ناشی از مین گذاریهای جدید از سوی نیروهای انتظامی و هنگ مرزی در نواحی مرزی بین اقلیم کوردستان و کوردستان ایران می باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)