سردار رادان می گوید:تنها لت و پار کنید«هر پای شکسته یک ثواب» و پیر زن ها را هم بزنید و…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)