Image result for ‫امیر حسن پور‬‎

صبح امروز شنبه ۲۴ ژوئن ( سوم تیرماه ۱۳۹۶)  رفیق امیر حسن پور پس از  نبردی سخت با  بیماری سرطان در بیمارستانی در شهر تورنتو کانادا در گذشت.

رفیق امیر حسن پور از فعالین کمونیست “کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی” در امریکا،  از کادرهای برجسته اتحادیه کمونیست های ایران (سربداران) در کردستان و از پشتیبانان “سنتز نوین” رفیق باب آواکیان و حزب کمونیست ایران (م ل م) بود.

بی شک از دست دادن رفیق امیر ضایعه ی بزرگ برای جنبش کمونیستی ایران و جهان است. ما فقدان چنین رفیقی را به  رفیق شهرزاد، صلاح عزیز و همه رفقا و یارانش تسلیت می گوییم. تنها محکم و استوار همچون رفیق امیر و با ادامه راه و آرمانهایش می توان از دست دادن چنین رفیقی را تحمل کرد.

گرامی باد یاد و خاطره رفیق امیر حسن پور

حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست)

۲۰۱۷-۰۶-۲۴

تاریخ برگزاری گرامی داشت رفیق امیر در کانادا و اروپا متعاقبا اعلام خواهد  شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)