اصول یوگیاكارتا: اصول مربوط به شمول قوانين بين‌المللى حقوق بشر، در زمينۀ تمايل جنسى و هويت جنسيتى
👇👇👇👇👇
همۀ انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. كليۀ حقوق انسانى، جهان‌شمول، وابسته به هم، جداناپذيراند و پيوند عميقى با هم دارند. گرايش‌جنسی و هویت‌جنسیتی بخش جداناپذير از حیثیت و انسانيت فرد است و نبايد باعث تبعيض يا استفاده‌ى نادرست شود.
در اين كه افراد با هرگونه تمايل جنسى و هويت‌جنسيتى بتوانند شأن و منزلتى را كه حق هر فرد است داشته باشند، پيشرفت‌هاى چندى صورت گرفته است. بسيارى از كشورها قوانينى تصويب كرده‌اند كه حقوق برابرى را، بدون تبعيض، بدون تمايز جنسى، و مستقل از تمايل جنسى و هويت‌جنسيتى تضمين می‏ كند.
با وجود اين، نقض حقوق بشر كه برخى به دليل تمايل جنسى و هويت جنسيتی‏ شان، چه واقعى و چه بنا به فرض، قربانى آن هستند، منشاء نگرانى عميقى در سطح جهانى است. اين نقض حقوق شامل قتل‌هاى فراقضايى، شكنجه و بدرفتارى، تعرضات جنسى و تجاوز، ايجاد مزاحمت در زندگى خصوصى، بازداشت‌هاى خودسرانه، جلوگيرى از اشتغال و تحصيل، و تبعيض‌هاى شديدى كه مانع از برخوردارى از ساير حقوق انسانى می‏ شوند، است. اين نقض حقوق‌ با ديگر اشكال خشونت، كينه‌ورزى، تبعيض و طرد، همچون تبعيض‌هاى مبتنى بر نژاد، سن، مذهب، معلولیت، وضعيت اجتماعى، اقتصادى وغيره، تشديد می‏ شوند.
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
كشورها و جوامعى هستند كه با استفاده از آداب و رسوم، قوانين، و خشونت، هنجارها و موازينى را در زمينۀ جنسيت و تمايلات جنسى به افراد تحميل می‏ كنند تا چگونگى روابط خصوصى آنان و هويتى را كه براى خود قائل اند كنترل نمايند. اين كنترل جنسيت و مناسبات جنسى، همچنان به عنوان نيروى عظيمى در پشتِ خشونت مداوم مبتنى بر جنسيت و نابرابرى ميان دو جنس عمل می ‏كند.
نظام بين‌المللى شاهد پيشرفت‌هاى عظيمى در جهت برابرى جنسى و حفاظت در مقابل خشونت‌هاى اجتماعى، جماعتى و خانوادگى بوده است. به علاوه، ساز و كارهاى كليدى در زمينۀ حقوق انسانى در سازمان ملل، وظايفى را تصريح كرده اند كه بر عهدۀ كشورهاست تا حمايت مؤثر از همگان را در مقابل تبعيض‌هاى مبتنى بر تمايلات جنسى يا هویت‌جنسیتی تضمين نمايند. با وجود اين، پاسخ بين‌المللى به اين نقض حقوق بشر كه به تمايلات جنسى و هویت‌جنسیتی مربوط می‏شود، يكدست و مستمر نبوده است.
براى پاسخ به اين كمبودها، داشتن دركى هماهنگ از مجموع نظام حقوق بين‌الملل دربارۀ حقوق بشر و به كار بستن آن در مسائل مربوط به تمايلات جنسى و هویت‌جنسیتی، ضرورى است. مجهز بودن به نگاهى همه‌جانبه و روشن ساختن وظايفى كه در نظام فعلى حقوق بين‌الملل در زمينۀ حقوق بشر، چگونگى اعتلاء و حفظ تمامى حقوق انسانى براى همگان براساس برابرى و عدم تبعيض، بر عهدۀ كشورهاست، اهميت حياتى دارد.
كميسيون بين‌المللى حقوق‌دانان و سرويس بين‌المللى حقوق بشر، به عنوان ائتلافى از سازمان‌هاى دفاع از حقوق بشر، يك سلسله اصول حقوقى بين‌المللى درزمينۀ اجراى قوانين بين‌المللى در حوزۀ نقض حقوق بشر مبتنى بر تمايل جنسى و هويت جنسيتى تصويب كردند، تا وظايفى را كه در رابطه با حقوق انسانى بر عهدۀ كشورهاست، روشن‌تر و يكدست‌تر سازند.
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
گروهى از كارشناسان ممتاز، اين اصول را نوشتند، به بحث گذاشتند و دقیق‌سازی كردند. در پى نشستى كه از ۶ تا ۹ نوامبر ۲۰۰۶ به طور فشرده در دانشگاه گاجا مادا در شهر یوگیاكارتا، کشور اندونزی برگزار شد، ۲۹۹ كارشناس بلندپايه از ۲۵ كشور، با تجربه‌هاى متنوع و تخصص در زمينۀ قوانين حقوق بشر، اصول به كار بستن حقوق بين‌المللى حقوق انسانى را در رابطه با تمايل جنسى و هويت جنسيتى به اتفاق آراء به تصويب رساندند.
پروفسور مايكل اوفلاهرتى، گزارشگر اين نشست، سهم بزرگى در انشاء و بازبينى اصول داشت. تعهد و تلاش‌هاى مستمر او براى موفقيت اين پروژه اهميت حياتى داشت.
اصول یوگیاكارتا در زمينه‌ی حقوق انسانى و به کار بستن آن‌ها در مسائل مربوط به تمايل جنسى و هويت جنسيتى، حوزۀ وسيعى از هنجارها را در برمی‏گيرند. اين اصول تعهدات اصلى كشورها را در عملى ساختن حقوق انسانى تصريح می‏كنند. در پايان هر يك از اين اصول، توصيه‌هايى شامل جزئيات، خطاب به دولت‌ها آمده است. كارشناسان در عين حال بر اين نكته تأكيد می‏كنند كه كليۀ دست‌اندركاران در اعتلا و حفظ حقوق انسانى مسئوليت دارند. توصيه‌هاى الحاقى، ساير دست‌اندركاران را همچون نهادهاى حقوق بشر سازمان ملل، نهادهاى كشورى دفاع از حقوق بشر، رسانه‌ها، سازمان‌هاى غيردولتى و صاحبان منابع مالى، مورد خطاب قرار داده است.
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
كارشناسان معتقدند كه اصول یوگیاكارتا، وضعيت فعلى قوانين حقوق بشر را در رابطه با مسائل مربوط به تمايل جنسى و هويت جنسيتى نشان می‏دهد. به علاوه، بر آنند كه دولت‌ها بايد بتوانند به علت تحول دايمى قوانين در زمينۀ حقوق بشر، تعهدات بيشترى برعهده بگيرند.
اصول یوگیاکارتا، هنجارهاى لازم‌الاجراى حقوقى بين‌المللى را تصريح می‏ كنند و كشور‌ها موظف‌اند قوانين خود را با اين هنجارها هماهنگ كنند. اين اصول آيندۀ ديگرى را نويد می‏دهند. آينده‌اى كه در آن، همۀ انسان‌هاى آزاد به دنیا آمده و از لحاظ حیثیت و حقوق برابر، می‏توانند از اين حقوق گران‌بهايى كه با تولدشان [ذاتی] به دست آورده‌اند، بهره‌مند شوند.
برای آگاهی از تمام ۲۹ اصل یوگیاكارتا به این لینک مراجعه کنید.

راه‌های ارتباط با ما:
پیامک در تلگرام
کانال تلگرام
اینستاگرام
فیس بوک

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)