روژی کورد: سیاستهای اسلامیزاسیون در ترکیه به قوت خود و در بخشهای مختلف ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، آلپ‌اصلان دورموش، رئیس هیئت ملی آموزش و پرورش ترکیه، اعلام کرده است که از این پس از برنامه درسی در کتاب‌های دبیرستان در این کشور حذف می‌شود.

اصلان دلیل اتخذ این تصمیم را به مناقشه برانگیز بودن بحث تکامل و دشوار بودن درک آن برای دانش آموزان برگردانده است.

بر اساس گفته های اصلان، فصلی تحت عنوان «آغاز حیات و فرگشت» از کتاب‌های درس زیست‌شناسی مدارس حذف خواهد شد و این مواد درسی تنها برای کسانی که به دانشگاه بروند قابل دسترسی خواهد بود.

گروه‌های مخالف معتقدند که این اقدام در ادامه برنامهٔ اسلامی‌سازی کشور توسط دولت رجب طیب اردوغان صورت می‌گیرد که تهدیدی برای بنیادهای سکولار ترکیه به‌شمار می‌آید.

رئیس هیئت ملی آموزش و پرورش ترکیه درباره حذف نظریه تکامل از کتاب‌های درسی گفت: «بر این مسئله آگاهیم که اگر دانش‌آموزهای ما سابقه درک قضیه‌های منطقی و فرضیه‌ها را نداشته باشند، یا اگر از دانش و چارچوب علمی برخوردار نباشند توان درک برخی موضوعات مناقشه‌برانگیز را نخواهند داشت. بنابر این ما بعضی از این موضوعات را حذف کرده‌ایم.»

تکامل یا فرگشت یا برآیش (یا به‌گونهٔ ویژه‌تر تکامل زیستی یا اندامی) عبارت است از دگرگونی در یک یا چند ویژگی فنوتیپی موروثی که طی زمان در جمعیت‌های افراد رخ می‌دهد. این ویژگی‌های فنوتیپی، که از نسلی به نسل بعد جابجا می‌شوند؛ صفات ساختاری، بیوشیمیایی ورفتاری را تعیین می‌کنند. وقوع تکامل منوط به وجود بستری از گوناگونی ژنی در جمعیت است. این بستر ممکن است از جمعیت‌های دیگر تأمین شود؛ که به شارش ژن شهرت دارد. همچنین ممکن است گوناگونی ژنی از درون جمعیت، با سازوکارهایی چون جهش یا نوترکیبی پدید آید. با توجه به اینکه ویژگی‌های فنوتیپی متفاوت، احتمال بقا و تولیدمثل را تحت تأثیرات متفاوتی قرار می‌دهند؛ انتخاب طبیعی می‌تواند سبب فراگیری ژنوتیپ‌های جدید در خزانهٔ ژنی شود؛ و چهرهٔ فنوتیپی جمعیت را به تدریج تغییر دهد. انتخاب جنسی ممکن است به همه گیری ژن‌هایی ختم شود که نقش مثبتی در افزایش بقای جاندار نداشته باشند؛ و دیگر سازوکارهای تکاملی همچون همبستگی ژنی و رانش ژن، ممکن است ژن‌هایی را انتخاب کنند که امتیاز مستقیمی برای بقا یا تولیدمثل جاندار ارائه نمی‌دهند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)