ویژگیهای فردی بازداشت شده ها را ننویسید. ممکن است بی تابی های شما برای آنها دردسرساز باشد. (مثل سرمایی بودن، حساسیت به نور یا صدا، یا مواردی از این دست …)
از خاطرات مشترکتان با آنها یا دیالوگهایتان ننویسید. ممکن است همین ها برایشان سرفصل های تازه ای در پرونده شان بشود …
گمانه زنی های خود را درباره ی علت بازداشت یا مدت بازداشت یا وثیقه منتشر نکنید ممکن است بازداشت کنندگان از آنها علیه بازداشت شدگان استفاده کنند.
درباره ی آزادی احتمالی آنها (پیش از وقوع) خبری منتشر نکنید، ممکن است باعث به تاخیر افتادن ِ آن شود و موجب رنج بیشتری برای خانواده و عزیزانش بشود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)