فاطمه ساغرچی مدیر سابق کتابخانه مرکز تحقیقات استراتژیک شنبه هفت بهمن٬ ساعت هشت شب در منزل خود بازداشت شده است.

به گزارش رسیده به کلمه، علیزاده طباطبایی وکیل وی، پرونده فاطمه ساغرچی در ارتباط با موج جدید دستگیری خبرنگاران و روزنامه نگاران است.

وی هنگام دستگیری ادیتور سایت جماران بوده و در این مدت در انفرادی های بند امنیتی ۲۰۹ نگهداری شده و نتوانسته با هیچ کدام از اعضای خانواده ی خود تماس تلفنی داشته باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)