خامنه ای حمله داعش به مجلس و مقبره خمینی را ترقه بازی خوانده بود. آیا پاسخ به آن با پرتاب موشک های میان برد و بین کشوری هم ترقی بازی بوده است؟ بدیهی است که آن گفته خامنه ای یک گفتاردرمانی بود برای روحیه دادن نسبت به امنیت خدشه دارشده ای که رژیم اسلامی مداوما به آن می نازید. گزارش ها و فیلم های انتشاریافته پس از «ترقه بازی داعش» معلوم می کند که خطرورودتروریست ها به صحن مجلس که هدف اصلی آن ها بود یک خطرواقعی و سهل الحصول بوده است.

حتی کار به آنجا کشید که کمسیون امنیت و نایب رئیس مجلس نسبت به سهل انگاری صورت گرفته در حفظ امنیت مجلس که به عهده سپاه بود انتقادکرده اند و حتی روشن شد که به هشدارهای قبلی آن ها نیز بی اعتنائی شده است. با این همه فرماندهان سپاه که به عنوان مسئول حفاظت بیش از همه در معرض انتقاد و اتهام بودند از همان لحظه اول پس از وقوع حادثه صحبت از واکنش بزرگ و انتقامی کرده و ادرس های برون مرزی چون عربستان و .. می دادند. با این همه حول چگونگی واکنش در پشت پرده محادلات و کشاکشی جریان داشت که نهایتا در شورای امنیت ملی حول حمله به داعش با استفاده از موشک های میان برد تصمیم گیری شد….

اما نکته اصلی آن است که دراین واکنش و «ترقه بازی متقابل» بیش از آن که پیام و هدف اصلی خودداعش باشد، ارسال پیام های دیگر به طرف های دیگر مدنظربوده است. از جمله پاسخی به تهدیدهای اخیرآمریکا مبنی بر سیاست تغییر رژیم و تحریم های تازه بخاطرتولیدهمین نوع موشک ها و علیه حضور و فعالیت دولت ایران درمنطقه. و به دولت های رقیب بود و بهمین دلیل باید در انتظارواکنش ها و عکس العمل های آتی قدرت های منطقه ای و جهانی بود . واقعیت این است که سمت و سوی سیاست های جدیدآدولت مریکا در موردایران، و واکنش های دولت ایران به آن شدت بحران و تخاصم دو طرف را واردفازجدیدی کرده است. هم اکنون دولت ترامپ عملا و بطورتدریجی اسد و حزب اله و.. را عملا موردحملات نظامی قرارمی دهد و این به معنی ورود کام بگام به جنگ با دولت ایران و سوریه و البته به طورضمنی با روسیه است به موازات جنگ با داعش یعنی گشودن جبهه جدید و موازی در حال گشودن جبهه جدیدی و موازی با جنگ علیه داعش است.و به میزانی که داعش از رقه و موصل و… به عقب رانده شود بر شدت تخاصم و خطرجنگ دوم بین طرفین در منطقه افزوده می شود…. . از همین رو پی آمدهای افزایش تنش و بحران ،خطر درگیری و جنگ در منطقه بین آمریکا و متحدین آن و ایران جدی تر می شود که خود دارای پی آمدهای مهمی چون امنیتی ترشدن فضای داخل و دست بالاپیداکردن بیشتر سپاه ونیروی افراطی و…از زمره آنهاست. اخیرا وزیراطلاعات از متلاشی کردن صدها گروه و تیم عملیاتی پس از واقعه مجلس سخن به میان آورده است که اگر واقعیت داشته باشد نشان می دهد که حمله به مجلس و مقبره خمینی تنها گوشه ای از ان ها بوده است …. هم چنین اعلام شده که نصب موانع وکنترل تردها در تهران بخاطرخطرات امنیتی تا اطلاع ثانوی ا دامه خواهد داشت.
بهرحال بحث و گفتگو حول وضعیت جدید و خطرناک درحال شکل گیری در داخل ومنطقه و چگونگی واکنش موثز افکارعمومی نسبت به آن از اهمیت زیادی برخورداراست.

http://www.bbc.com/persian/iran-40324909?SThisFB

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)