به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز چهار شهروند بهایی که پیشتر در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ به همراه چهار شهروند بهای دیگر در بندرعباس، جزیره قشم و شیراز بازداشت شده بودند لحظاتی پیش در تاریخ دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ با قرار وثیقه آزاد شدند.

بنابر گزارش مجموعه خبری بهایی نیوز نسیم قنواتیان،آرش راسخی ،فرهاد امری حصاری و امید آفاقی پس از گذشت ۶۴ روز بازداشت در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بندرعباس و زندان مرکزی بندرعباس با تودیع وثیقه از زندان آزاد شدند.

ادیب حق پژوه و مهران افشار دو شهروند بهایی که با این افراد بازداشت شده بود با تودیع قرار وثیقه هر کدام ۱۲۰ میلیون تومانی در تاریخ دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ تا زمان دادگاه آزاد شدند و همچنین مارال راستی و مهناز جانثار نیز در تاریخ چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ با قرار وثیقه ۱۲۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شدند.

مارال راستی،مهناز جانثار،نسیم قنواتیان،آرش راسخی ، مهرالله افشار ،فرهاد امری حصاری و امید آفاقی بازداشت شدگان بندرعباس بودند و ادیب حق پژوه شهروند بهایی ساکن شیراز پس از بازداشت در شیراز به بندرعباس منتقل شده بود.
به گفته بعضی منابع مطلع رفتار بازجویان در دوران بازداشت با شهروندان بهایی مناسب نبوده است و بازجویان از شهرهای دیگر من جمله تهران به بندرعباس جهت بازجویی آمده بودند.
هزاران نفر از پیروان آیین بهایی پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی زندانی، شکنجه یا اعدام شده‌اند. بسیاری دیگر از پیروان این آئین نیز از سایر حقوق اجتماعی خود مانند حق تحصیل یا کار محروم شده‌اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)