چرا به جای قساوت و شقاوت و اسیرکشی، شجاعت و سلحشوری ریچارد برجسته شده و با صفت «شیر دل» توصیف می‌شود؟ این‌که مورخین اینگونه وقایع را با آب و تاب شرح داده‌اند، آیا نشانه‌ی پذیرفتنی بودن اینگونه گزارش‌ها در ذهن فردی و ذهنیت جمعی آن دوران بود؟ آیا بخاطر این است که کُدهای اخلاقی در زمان‌های مختلف فرق دارند و ارزش‌های هر دوره متفاوت است؟

http://www.hamneshinbahar.net

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)