توهم زدايي ولي فقيه از ساده لوحان، حمله داعش، سران رژيم را متحد نكرد، اعلان جنگ و آتش به اختيار خامنه اي عليه روحاني!

نوشته از: اسدالله محمدي

خامنه‌ای در يكي از كم سابقه ترين اظهاراتش عليه روحاني، در حالي كه هنوز آمار تلفات و قربانيان حمله تروريستي داعش كامل نشده و افراد بيشتري در حال جان دادن هستند، به مزدورانش موسوم به افسران جنگ نرم، فرمان «آتش به اختيار» داد كه هر چه مي خواهند به روحاني و دولت او حمله كنند.
خامنه اي در اين سخنانش كه حتي به يك دقيقه هم نرسيد، حتي به خانواده های قربانيان حمله داعش تسلي نداد و در حالي كه اين حمله ها را ترقه بازي مي خواند، ضمن تأكيد بر سياست دخالتهاي رژيم در سوريه و جاهاي ديگر، شخص روحانی و تازه ترين موضعگيريهاي او را به باد حمله گرفت.
ولي فقيه، ابتدا چاپلوسيهاي آخوند روحاني كه مدعي شده بود، گزارشهاي نادرستي به خامنه اي بر سر سند يونسكو داده اند را به صورت خود روحاني كوبيد و گفت: «آنهایی که خیال می‌کنند ما گزارش درست نگرفته‌ایم؛ نه، گزارش‌های ما گزارش‌های درستی است. حرف من این است که نظام آموزشی کشور نباید بیرون کشور نوشته بشود…»
خامنه‌ای اذعان كرد كه در انتخابات شكست خورده و دنبال رياست آخوند رئيسي بوده ولي موفق نشده، اما به مزدورانش توصيه كرد، نوميد نشوند:«یک بخش دیگر از واقعیّات این است که شما وقتی آرمان‌گرا هستید و می‌خواهید به سمت این آرمان حرکت بکنید، باید توجّه داشته باشید که این‌جوری نیست که انسان با معجزه خودش را به آرمان بتواند برساند؛ نه، مشکلاتی وجود دارد، موانعی وجود دارد؛ لابه‌لای این موانع باید راه را پیدا کرد».
آنگاه آشكارا در بياني آكنده از كلمات نظامي و جنگي گفت:«اینجا فرمانده دستورِ آتش‌به‌اختیار می‌دهد. خب شما افسرهای جنگ نرمید …. آنجایی که احساس می‌کنید دستگاه مرکزی اختلالی دارد و نمی تواند درست مدیریّت کند، آنجا آتش‌به‌اختیارید؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، حرکت کنید، اقدام کنید».
ولي فقيه هم چنين ژست و فيگورهاي روحاني در مورد هنرمندان و پخش دعاي ربنا از تلويزيون رژيم را به باد حمله گرفت: «گاهی اوقات انسان احساس می‌کند دستگاه‌های مرکزی فکر و فرهنگ و سیاست و مانند اینها دچار اختلالند، دچار تعطیلند… ناگهان می‌بینید مثلاً فرض کنید اینکه فلان آهنگ قبل از افطار پخش بشود یا نشود، می‌شود مسئله‌ی اصلی؛ نامه‌نگاری می‌کنند! پیدا است که این دستگاه اختلال پیدا کرده که مسئله‌ اصلی را از مسئله‌ فرعی تشخیص نمی‌دهد و یک مسئله‌ اصلاً بی‌اعتبارِ بی‌اهمّیّت فرعی را به‌عنوان یک مسئله‌ اصلی، درشت می‌کنند. وقتی این‌جوری دستگاه‌های مرکزی اختلال دارند، آن‌وقت اینجا جای همان آتش‌به‌اختیاری است که عرض کردم».
اين اظهارات ولي فقيه به روشني نشان مي دهد كه ارزيابيهاي شوراي ملي مقاومت ايران و خانم مريم رجوي درباره روند فزاينده تنشها و چالشهاي دروني رژيم، بعد از شكست انتخابات رژيم تا چه اندازه واقع بينانه بود.
اين در حالي است كه حسن روحاني از همان سال۱۳۵۷ در شمار جنايتكارترين آخوندهاي حاكم بوده و در همه پروژه هاي سركوبگرانه اين رژيم از كارگزاران درجه اول و ازجمله مورد اعتماد شخص خامنه اي و نماينده شخصي او در شورايعالي امنيت رژيم بوده است.
خامنه اي هم چنين در اين سخنانش از سرشت تبليغاتي كه خودش براي انتخابات اخير كرده پرده برداشت و گفت حتي«بعضی‌ها، از بچه‌های خوب و انقلابی» از توصيه هاي او براي شركت در انتخابات در شگفت هستند. وي بدين ترتيب آشكار نمود كه انتخابات از نظر او چيزي نبوده جز وسيله يي در خدمت تحكيم تماميت رژيم.
همه پيامدهاي اين نياز شديد به تبليغات و انتخابي وانمود كردن نظام كه به شكست خود وي و باندهاي همدست او در اين نمايش مسخره انجاميده را ولي فقيه مي خواهد با كوبيدن بيشتر بر طبل تضادها و تنشهاي دروني و امتيازهاي بيشتر از باندهاي رقيب و سواري گرفتن بيشتر از روحاني جبران كند. زيرا انتخابات حتي براي خود ولي فقيه و در ميان همه كانديداهاي غربال شده آن هم از كمترين مشروعيتي برخوردار نيست.
اكنون ساده لوحان يا كاسه ليساني كه براي انتخابات تبليغ كردند و به نتايج آن با استدلالهاي مسخره يي همچون «انتخاب بين بد و بدتر» يا انتخاب «بهترين در ميان بدترين ها» و پرهيز از جنگ، ديگران را به زير پرچم ولي فقيه فراخواندند، مي توانند درباره توفيق هاي خود بيشتر تأمل كنند، البته اگر اهل پند و عبرتي باشند!
وضعيت بحراني تماميت رژيم در چنان نقطه يي است كه حتي حمله تروريستي داعش كه انتظار مي رفت، رژيم را دست كم بر سر تضادهاي دروني اش به طور تاكتيكي هم متحد كند، به رغم ذوق و شوقي كه در ولي فقيه برانگيخت، از شدت حمله هاي او به حسن روحاني نكاست. حتي نخست وزير سوئد (كارل بيلدت) در پيامي به دنبال حادثه تروريستي تهران، آن را انگيزه و چشم انداز وحدت بيشتري در درون رژيم ارزيابي نمود، بسياري ديگر هم از اين بابت، تلاش كردند رژيم را يك متحد جدي يا واقعي جنگ عليه تروريسم وانمود كنند.
اما سخنان خامنه اي نشان داد كه بحران دروني رژيم و شكست ولي فقيه در يكدست كردن حاكميت اش، او را چنان ضعيف كرده كه بدون غلبه بر اين وضعيت نمي تواند، از دستاوردهاي بادآورده يي مثل حوادث روز چهارشنبه تهران هم بهره برداري كند. تزلزل دروني رژيم بسيار فراتر از آن است كه عوامل خارجي (اعم از حمايت غرب يا حملات داعش) بتوانند بر آن اثر بگذارند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)