حسن زرهی: من دوستشان میدارم. Yes To Change!

کمپین “آری به تغییر!”
حسن زرهی، ناشر، پایه گذار و سردبیر روزنامه شهروند در تورنتو کانادا است.
“به طرف بچه‌های همجنسگرا و گی، لزبین و ترنس‌ها و ترنسجندرها و دوجنس‌گرایان‌مان انگشت تلخ اشاره نگیریم، دوست‌شان بداریم.”

لینک یوتیوب: https://youtu.be/El6NyzG_AEo

این گفتارهای صمیمانه و کوتاه ویدیویی، امید ما را به اینده ای با احترام به برابری همه انسان‌ها بیشتر می‌کند.
شما هم در باز نشر آنها گوشه ای از وظیفه آگاهی رسانی را بر دوش بگیرید و در این راه ما را یاری کنید.
باشد که روزی شاهد به بار نشستن این تلاش ها باشیم.
شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی (شش رنگ)

بیانیه شش رنگ در خصوص کمپین آری به تغییر.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)