برژینسکی می‌گفت اعتراض مردم تحت ستم در جوامعی مثل ایران اوضاع انفجاری پدید آورده و تنها راه کنترل اوضاع، کوشش برای انداختن تحول از مسیر آشوب و هرج و مرج به مسیر انتقال منظم است. روزنامه کیهان اول دی ماه ۱۳۵۶

سایت همنشین بهار

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)