ماموران نیروی انتظامی با تیر اندازی در مرکز شهر راسک باعث رعب و وحشت و شکسته شدن درب نانوایی محل شدند.

روز شنبه ۳۰ اردیبهشت ماموران انتظامی با تیراندازی به سمت دو خودرو که بار انبه داشتند باعث رعب و وحشت در شهر و شکسته شدند شیشه های نانوایی محل شدند.
ماموران در مرکز شهر و خیابان های اصلی و پر تردد راست به دو خودرو که بار انبه به همراه داشتند و به ایست ماموران توجه نکردند تیراندازی کردند.

این تیراندازی وسط شهر انجام گرفت و چند تیر در فاصله بسیار نزدیکی از کارکنان یک نانوایی به درب و شیشه های آن اصابت کرده است.

ساکنان محل از وجود رفتارهای مشابهی در گذشته نیز خبر دادند.

پیشتر گزارشهای از تیراندازی در وسط شهر زاهدان ، خاش و ایرانشهر منتشر شده است این تیراندازی ها در اماکن پر تردد به عنوان مبارزه با “قاچاق کالا” انجام گرفته اند که باعث کشته و زخمی شدند چند نفر منجمله زخمی شدن یک دختر دانشجو در ایرانشهر و یک کودک خوردسال در چابهار شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)