در تمام سالهاى بعد از انقلاب من فقط يكبار انهم در انتخابات رياست جمهورى سال ١٣٦٠ راى دادم. راى ان زمانم به توصيه و دستور اكيد حزبى بود كه در صحت نظرات ان شكى نداشتم گيرم كه با اكراه فراوان شخصى اين دستور اكيد حزبى را اجرا كردم. حاصل ان انتخابات رياست جمهورى همين اقاى خامنه ايست كه از ان زمان تا حالا مثل بختك روى ملت ايران افتاده است و من شرمسار از ان راى و سهم هر چند كوچكم براى ان انتخاب.

در تمام سالهاى بعد از انقلاب در پى هر انتخابات، در ايران چه رياست جمهورى و چه مجلس به دنبال ياس و سر خوردگى ناشى از عدم تحقق وعده هاى داده شده توسط افراد جريانها و احزاب منتخب گمانم اين بود كه مردم سرخورده از فريب از مشاركت فعال در انتخابات بعدى سر باز ميزنند. اما رهبران جمهورى اسلامى هر بار موفق ميشو ند مردم را به پاى صندوقهاى راى بكشانند و نه تنها ايرانى ها بلكه جهان را شگفت زده كنند!

اينبار دست اندر كاران جمهورى اسلامى از ميان چندهزار كانديدا به شش نفر از مطمئن ترين شخصيتهاى مورد وثوق رژيم اجازه حضور در انتخابات رياست جمهورى را ميدهند. شخصيتهايي كه از بدو تاسيس اين رژيم در پستهاى كليدى خدمت كرده اند و به تبع ان شريك و مسئول همه تصميمات و اقدامات درست ويا نادرست جمهورى اسلامى نيز هستند.

رهبر جمهورى اسلامى چند روز قبل از روز موعود با صداقت شگفت انگيزى كه با معيارهاى سياسى روزگار ما نوعى ساده لوحى و اشتباه تلقى ميشود با همه راى دهندگان اتمام حجت كرد كه ” هدف از انتخابات حضور حداكثريست در پاى صندوقهاى راى و مهم نيست كه چه كسى انتخاب شود؟! ” كاندداهاى منتخب در طى مناظره هاى تلويزيونى و در سخنرا نيهاى انتخاباتى خود با صراحت حيرت انگيزى پرونده هاى همديگر را رو كردند. من كه با تماشاى قسمتى از اين مناظره ها شاهد افشا گرى حضرات بودم برايم ترديدى نماند كه شش نفر دزد و جنايتكار ( البته يكى كمتر و يكى بيشتر) براى نشستن بر كرسى رياست جمهورى خيز بر داشته اند! اما عليرغم همه اينها ايرانى ها با مشاركت پر شور خود بار ديگر دنيا را شگفت زده كردند

انها توانستند چنان جوى فراهم كنند كه حتى كسانى را كه تو انتظار حضورشان را در پاى صندوقهاى راى نداشتى انهم بويژه اينجا در خارج از كشور به پاى صندوقهاى راى بكشانند!؟ من وقتى كه چريك پير فرخ نگهدار را در صف راى در لندن بر صفحه تلويزيون ديدم دهانم از حيرت باز ماند. اشتباه نشود من مخالف و يا موافق شركت هچكس در انتخابات نيستم و عليرغم همه اتهامات و انتقادات از سوى رژيم و نيروهاى اپوزيسيون به فرخ در صداقت او ترديد ندارم و او را شخصيتى مردم دوست ، وطن دوست ، خوش فكر و مسئول ميشناسم و براى او احترام ويژه اى قايلم.

من خودم تا وقتى كه حداقل هاى يك انتخابات ازاد فراهم نشود از شركت در ان اجتناب ميكنم. براى انتخاب مردم در ايران هم احترام قائلم و بر اين گمانم هر انتخاب مردم هر چند هم كه مورد قبول من نباشد انتخاب درستى است.

در ماههاى اخر رژيم شاه و ماههاى اغازين بعد انقلاب بسيارى از احزاب و گروههاى سياسى از جمله به اين دليل از تاسيس رژيم جمهورى اسلامى حمايت كردند كه باور داشتند اين رژيم توانايى وشانس ماندن در قدرت و اداره كشور را ندارد و به زودى سرنگون خواهد شد!؟ انها رژيم جمهورى اسلامى را محلل به قدرت رسيدن خودشان ميدانستند. بسيارى از اين دسته سياستمداران دريرسالى است كه كفاره اين اشتباه مرگبار خود را بسيار گران پرداخته اند. اين است شگفتى من از انچه كه جمعه گذشته در ايران اتفاق افتاد. محققين علم سياست ميتوانند با مطالعه سياست بازى رژيم جمهورى اسلامى ايران بسيار نكته هاى مفيد بياموزند!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)