در تمام سالهاى بعد از انقلاب من فقط یکبار انهم در انتخابات ریاست جمهورى سال ١٣۶٠ راى دادم. راى ان زمانم به توصیه و دستور اکید حزبى بود که در صحت نظرات ان شکى نداشتم گیرم که با اکراه فراوان شخصى این دستور اکید حزبى را اجرا کردم. حاصل ان انتخابات ریاست جمهورى همین اقاى خامنه ایست که از ان زمان تا حالا مثل بختک روى ملت ایران افتاده است و من شرمسار از ان راى و سهم هر چند کوچکم براى ان انتخاب.

در تمام سالهاى بعد از انقلاب در پى هر انتخابات، در ایران چه ریاست جمهورى و چه مجلس به دنبال یاس و سر خوردگى ناشى از عدم تحقق وعده هاى داده شده توسط افراد جریانها و احزاب منتخب گمانم این بود که مردم سرخورده از فریب از مشارکت فعال در انتخابات بعدى سر باز میزنند. اما رهبران جمهورى اسلامى هر بار موفق میشو ند مردم را به پاى صندوقهاى راى بکشانند و نه تنها ایرانى ها بلکه جهان را شگفت زده کنند!

اینبار دست اندر کاران جمهورى اسلامى از میان چندهزار کاندیدا به شش نفر از مطمئن ترین شخصیتهاى مورد وثوق رژیم اجازه حضور در انتخابات ریاست جمهورى را میدهند. شخصیتهایی که از بدو تاسیس این رژیم در پستهاى کلیدى خدمت کرده اند و به تبع ان شریک و مسئول همه تصمیمات و اقدامات درست ویا نادرست جمهورى اسلامى نیز هستند.

رهبر جمهورى اسلامى چند روز قبل از روز موعود با صداقت شگفت انگیزى که با معیارهاى سیاسى روزگار ما نوعى ساده لوحى و اشتباه تلقى میشود با همه راى دهندگان اتمام حجت کرد که ” هدف از انتخابات حضور حداکثریست در پاى صندوقهاى راى و مهم نیست که چه کسى انتخاب شود؟! ” کاندداهاى منتخب در طى مناظره هاى تلویزیونى و در سخنرا نیهاى انتخاباتى خود با صراحت حیرت انگیزى پرونده هاى همدیگر را رو کردند. من که با تماشاى قسمتى از این مناظره ها شاهد افشا گرى حضرات بودم برایم تردیدى نماند که شش نفر دزد و جنایتکار ( البته یکى کمتر و یکى بیشتر) براى نشستن بر کرسى ریاست جمهورى خیز بر داشته اند! اما علیرغم همه اینها ایرانى ها با مشارکت پر شور خود بار دیگر دنیا را شگفت زده کردند

انها توانستند چنان جوى فراهم کنند که حتى کسانى را که تو انتظار حضورشان را در پاى صندوقهاى راى نداشتى انهم بویژه اینجا در خارج از کشور به پاى صندوقهاى راى بکشانند!؟ من وقتى که چریک پیر فرخ نگهدار را در صف راى در لندن بر صفحه تلویزیون دیدم دهانم از حیرت باز ماند. اشتباه نشود من مخالف و یا موافق شرکت هچکس در انتخابات نیستم و علیرغم همه اتهامات و انتقادات از سوى رژیم و نیروهاى اپوزیسیون به فرخ در صداقت او تردید ندارم و او را شخصیتى مردم دوست ، وطن دوست ، خوش فکر و مسئول میشناسم و براى او احترام ویژه اى قایلم.

من خودم تا وقتى که حداقل هاى یک انتخابات ازاد فراهم نشود از شرکت در ان اجتناب میکنم. براى انتخاب مردم در ایران هم احترام قائلم و بر این گمانم هر انتخاب مردم هر چند هم که مورد قبول من نباشد انتخاب درستى است.

در ماههاى اخر رژیم شاه و ماههاى اغازین بعد انقلاب بسیارى از احزاب و گروههاى سیاسى از جمله به این دلیل از تاسیس رژیم جمهورى اسلامى حمایت کردند که باور داشتند این رژیم توانایى وشانس ماندن در قدرت و اداره کشور را ندارد و به زودى سرنگون خواهد شد!؟ انها رژیم جمهورى اسلامى را محلل به قدرت رسیدن خودشان میدانستند. بسیارى از این دسته سیاستمداران دریرسالى است که کفاره این اشتباه مرگبار خود را بسیار گران پرداخته اند. این است شگفتى من از انچه که جمعه گذشته در ایران اتفاق افتاد. محققین علم سیاست میتوانند با مطالعه سیاست بازى رژیم جمهورى اسلامى ایران بسیار نکته هاى مفید بیاموزند!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com