اینجا، یا روی تصویر را کلیک کنید
 

وقتی چیز غریبی می‌شنویم، نباید پیشاپیش آن را رّد کنیم، چرا که این کار نابخردی است. در واقع، چیزهای هولناکی ممکن است درست باشند و بسیاری از چیزها که آشنا و یا ستایش شده هستند چه بسا که دروغ باشند.

ابن نفیس، «شرح معنی القانون»

سایت همنشین بهار

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)