هرگونه سناریوسازی و مستندی دال بر اعترافات اجباری علیه چهار پیشمرگ پوچ و بی ارزش است و باید علیه آن ایستاد.
روز ۲۲ تیرماه چهار پیشمرگ و عضو کومله به اسامی “ پژمان فاتحی، محمد فرامرزی، وفا آذربار و محسن مظلوم” در منطقه “صومای و برادوست” از توابع ارومیه دستگیر شده‌اند.

از زمان دستگیری این پیشمرگان حدود یک ماه میگذرد، اما نه خانواده‌هایشان و نه هیچکس از سرنوشت و وضعیت سلامتی آنان اطلاعی ندارد. خانواده‌هایِ نگرانِ این چهار فعال سیاسی با مراجعه به مراکز امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی خواهان پیگیری از وضعیت عزیزانشان و درخواست ملاقاتشان را داده بودند، اما مزدوران حکومت اسلامی با وقاحت تمام خانواده‌ها را تهدید، مورد هتاکی و بی احترامی و همچنین تهدید نمودند.

جمهوری اسلامی در شرایطی این زندانیان را در سلولهای انفرادی اسیر کرده که به وحشیانەترین شکل ممکن تحت شکنجه واقع شده‌اند تا همان تاکتیک همیشگی خود “اتهامات جاسوسی” و “اقدام علیه امنیت ملی” را با استفاده از سناریو سازی و اعترافات تلویزیونی فراهم نموده تا به موجب آن زمینه احکامی جنایتکارانه و آنهم اعدام آنان را فراهم سازد.

اما مردم آزادیخواه ، مخالفین علیه شکنجه٫زندان و اعدام به خوبی با این تاکتیک‌ها و سناریوهای شکست خورده حکومتی که زندانیان مخالف خود یا معترض به وضعیت رژیم را با این پرونده سازیها به احکام سنگین زندان یا بعضا اعدام محکوم کرده کاملا شناخته شده و فاقد هرگونه اعتباری میدانیم.

حکومت اسلامی در داخل و خارج توسط اسرائیل ضربات مهلک و سهمگینی متحمل شده و می خواهند با “جاسوس موساد” خواندن و این اتهامات کثیف و دروغین خود علیه این چهار پیشمرگ دستگیر شده به دنیا بگویند که قدرت پوشالی ما این است و این افراد جاسوسان موساد و دولت اسرائیل را در اصفهان دستگیر کردەایم. خبر دستگیری این چهار پیشمرگ را خوراک فیک نیوز ضد مردمی کردند تا سیاستهای شکست خورده و زبونی خود را که در منجلابی از شکست و بن بست کامل غوطه ور شده را جهت رضایت خاطر رهبر الدنگش و سربازان گمنام جنایتکار و تروریست پوشش دهد.

شگرد جمهوری اسلامی در این پرونده هم مانند دیگر ‌پرونده های زندانیانی که با این تاکتیک مورد شکنجه و اقرار به اعتراف علیه خودشان کردند پوچ و بی ارزش و شکست خواهد خورد. وظیفه همه نیروهای مترقی و آزادیخواه این است که باید سیاست شوم حکومت قاتل ایران را افشا و محکوم کنند و حکومت اسلامی را زیر فشار و اعتراضات حداکثری گذاشت.

پرونده سازی و اتهامات بی پایه و اساس شکنجەگران حکومت قاتل اسلامی سالهاست علیه زندانیان سیاسی، فعالین کارگری ، فعالین و مدافعین حقوق بشری و مدنی و غیره ادامه دارد و باید این سیاست و اهرم فشار، تهدید و سرکوب جمهوری اسلامی را بر سرش ویران کرد.

این چهار زندانی سیاسی هم اکنون در شکنجەگاەهای حکومت اسلامی زیر شدیدترین و بیرحمانەترین شکنجەهای روحی و جسمانی برای گرفتن اعترافات اجباری علیه خودشان شکنجه می‌شوند و همگی ممنوع الملاقات با خانواده و از داشتن حق وکیل انتخابی محرومند.

جامعه کردستان و مردم ایران در داخل و خارج باید هرچه در توان دارند علیه این اقدام جمهوری اسلامی بکار گیرند و خواهان پایان دادن به گروگانگیری، شکنجه وهرگونه سناریوسازی اعتراض کنند و خواستار دخالت و نظارت یک کمیسیون حقوق بشری اروپایی در مرحله دادرسی آنان با به رسمیت شناختن حقوق کامل یک زندانی با آنان رفتار شود. باید خواست آزادی فوری این پیشمرگان زندانی را که در هیچگونه درگیری و رویارویی نظامی با ماموران رژیم نبودەاند هم طنین انداز شود.

مساله جان چهار انسان در میان است و خانواده‌های این زندانیان باید جسورانه و متحدانه در اعتراض به جانیان حکومت اسلامی به میدان بیایند و صدای عزیزانشان باشند، مطمئنا مردم در کردستان و شهرهای ایران و در خارج کشور در کنارشان و به حمایت از آنان برخواهند خواست.
مبارزه سیاسی در هر شکلی در مقابل حکومت‌های مستبد و جنایتکار و برای رهایی و آزادی و خلاصی از وضعیت فلاکت بار معیشتی و تبعیضات و ستمکشی و اعتراض به اشکال بی حقوقیها یک حق جهانشمول و مشروح است و نه جمهوری اسلامی ون هیچ حکومتی این حق را ندارد دست به سرکوب و کشتار شهروندان و اکتیویستهای آن جامعه بزند.

نجات جان این ۴ پیشمرگ از چنگال حکومت هیولای اسلامی وظیفه انسانی همه آزادیخواهان چه در ظرفیت حزبی و سازمانی یا فردی می‌باشد. جمهوری اسلامی به آخر خط رسیده و افتضاحات سیاسی و اقتصادی در داخل و خارج و دخالت و قلدر منشی این رژیم تمام شده است. اگر صباحی به عمر ننگین حاکمیت اسلامی باقی مانده، با سرکوب ، شکنجه، زندان و اعدام مخالفانش کمکی به نجاتش و سرپا ماندنش نخواهد کرد. کردستان همواره سنگر مقاومت و مبارزه علیه توحش حاکم بر ایران بوده و این مردم نخواهند گذاشت جمهوری اسلامی دستانش را به خون این زندانیان آغشته کند.

در کنار کمپین هایی که برای نجات این چهار پیشمرگ به راه افتاده بدون هیچ قید و شرطی خواهیم ایستاد و تا آزادیشان به این مبارزه ادامه خواهیم داد.

سرنگون باد حکومت جهل و جنایات جمهوری اسلامی
هەژار علی‌پور
۱۷ آگوست ۲۰۲۲، ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)