«هر که نور عقل بر وی اوفتاداز «شرم» شحنه‌ای سازد که وی را از هرچه زشت باشد تشویر همی دهد»
امام محمد غزالی
«کیمیای سعادت»

‏ یکی از آیات عظام و علمای اعلام فرموده‌اند: اگر شخصی مقام معظم رهبری را در خواب ببیند ثواب زیارت امام رضا برایش نوشته خواهد شد
آقا! از شما چه پنهان وقتی ما این خبر را خواندیم اگر کاردی، چاقویی، قداره‌ای، شمشیری، گزلیگی، موزری، قرابینه‌ای، چیزی دم دست مان بود میزدیم شکم خودمان را پاره میکردیم، اما وقتی عقل مان سرجایش آمد بخودمان گفتیم آقای گیله مرد! شما هم عجب دل نازک شده‌ای‌ها! قربان آن سبیل‌های چخماقی‌تان برویم ما، بخاطر یک دستمال قیصریه را که آتش نمیزنند. میزنند؟
بنا براین نشستیم و گفتیم ما چهل سال است هزار جور ندبه و ناله و استغاثه کرده‌ایم بلکه سعادت زیارت بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الائمه نصیب مان بشودو برویم خدمت آقام امام رضا بلکه درمانی برای هزار و یک درد بی درمان مان پیدا بشود و آخر عمری طیب و طایر از این دنیا برویم، اما از ترس اینکه نکند در همان فرودگاه امام خمینی سلام الله علیه و آله سربازان گمنام حضرت بقیه الله یقه مان را بگیرند و بابت همان چهار کلام مزاح بیمزه‌ای که با حضرت باریتعالی کرده‌ایم ما را به اتهام محاربه با خدا آونگ دار بکنند این آرزو را در دل مان کشتیم و گفتیم‌ای آقا! سخت نگیر!‌ای بسا آرزو که خاک شده است.
لاجرم شب که میخواستیم بخوابیم دست به دعا برداشتیم و هر تیری که در ترکش داشتیم انداختیم و گفتیم:‌ای خدای عالمیان!‌ای آنکه انس و جن آفریدی!‌ای خدایی که توانی جهانی به آنی تپانی ته استکانی! حالا که اندر این روزگار پر تلبیس، نان ز لاحول میخورد ابلیس، نمی‌شودمرحمتی در حق ما بفرمایی و ما که از ترس خنازیر الاسلام نمی‌توانیم برای پابوس آقا مان ضامن آهو به زیارت بارگاه ملکوتی‌اش برویم امشب خواب جمال مبارک رهبر معظم را ببینیم بلکه کمی از این بار سنگین گناهانی که بر دوش ماست سبک تر بشود؟ مگر شما همان باریتعالی نیستی که میگویند:

اندر همه‌ی دهر اگر پشه بجنبد
جنبیدن آن پشه عیان در نظر توست؟

آقا! خوابیدیم و دم دمای صبح بجای اینکه خواب آقای عظما را ببینیم خواب بریژیت باردو و جنیفر آتکینسن و سه چهار تا جنیفر حرامزاده دیگر را دیدیم ولاجرم همچنان بار گناهان مان بر دوش مان ماند که تا قیام قیامت هم پاک شدنی نیست
حالا که مااز مال پس و از جان عاصی شده‌ایم میخواستیم ازاین آقای آیت الله عظما ارواحنا فدا بپرسیم آیا دیدن خواب این جنیفر‌های حرامزاده ثواب هفتاد بار زیارت مرقد آقام امام رضا را دارد یا اینکه جای مان در ژرفای دوزخ خواهد بود؟
بگمانم امیر معزی است که میفرماید:

بر جای رطل و جام می
‌گوران نهادستند پی
بر جای چنگ و عود و نی
آواز زاغ است و زغن

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)